MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 30 maja 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 2492009 340INTERWENCJA

Jedna z warszawskich spółek kupiła mieszkanie, które zajęte jest przez komornika. Egzekucja jest na etapie opisu i oszacowania nieruchomości

Wycena mieszkania jest z początku 2014 roku, a oparta jest na cenach z lat poprzednich. Dlatego zarząd spółki wystąpił do komornika Jacka Bogiela, który prowadzi egzekucję, o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Wniosek został poparty licznymi dowodami na wzrost cen, co akurat nie było zbytnim problemem. Ceny mieszkań od 2014 roku wzrosły bowiem bardzo.

 

Agnieszka Powichrowska, zastępca Bogiela, podpisała się pod postanowieniem z 6 czerwca br., którym to orzeczeniem wniosek spółki został oddalony. Powichrowska uznała, że spółka jest co najwyżej uczestnikiem egzekucji (art. 922 kpc), a tylko dłużnik i wierzyciel mogą złożyć wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości.

 

Tym stanowiskiem komornika jest zdziwiona spółka. Szczególnie w kontekście art. 930. § 1. kpc: Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

 

Czytelnicy chcą, by redakcja wyjaśniła kwestię, czy spółka jest dłużnikiem rzeczowym w opisanym wypadku i, czy na podstawie art. 930 kpc mogła wystąpić w wnioskiem o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

 

 

 

JK

foto: pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY