MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 27 lutego 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

brain 1845962 1280Komornik sądowy Daniel Wach Z Ostrowi Mazowieckiej prowadzi egzekucję z majątku czytelników, państwa M. Pani M. jest osobą przykutą trwale do łóżka, mężowi udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej przed wszystkimi instytucjami. Pełnomocnictwa tego nie chciał jednak honorować komornik

 

Czytelnicy wystosowali do komornika kilka wniosków w zakresie ograniczenia egzekucji. Otrzymali odpowiedzi, które ich zupełnie nie satysfakcjonowały. Komornik napisał także, że pełnomocnictwo, które otrzymał, nie upoważnia do reprezentowania małżonki przez męża.

 

Czytelnicy złożyli więc skargę do sądu - na zaniechanie komornika. Postanowieniem z 19 listopada br. (SR w Ostrowi Mazowieckiej), sędzia Anna Kaczanowicz-Such zobowiązała komornika do respektowania pełnomocnictwa, co więcej, zobowiązała także do należytego uzasadniania decyzji tak, aby uzasadnienie odpowiadało przepisanym prawem wymogom.

 

- Głównym celem uzasadnienia jest wskazanie stronie dlaczego podjęto taką a nie inną decyzję i z jakich przepisów prawa to wynikało - czytam w uzasadnieniu.

 

Ponadto komornik został zobowiązany do czytelnego dokumentowania przebiegu czynności oraz dołączania do akt zwrotnych potwierdzeń odbioru pism.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY