MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 6 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

smiley 1958283 340INTERWENCJA

Sławomir Hubar jest komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią. Prowadzi między innymi egzekucję działki czytelnika położoną w dzielnicy domków jednorodzinnych

 

Jest to nieruchomość o pow. ponad 1,3 ha. Na działce jest posadowiony niewielki budynek mieszkalny. Ponad 90% działki jest obecnie wykorzystywana na cele rolne (sad i uprawy). Nieruchomość, zewsząd otoczona domami jednorodzinnymi, w planie zagospodarowania przestrzennego w całości przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Jak pierwszy raz widzi się nieruchomość, to na myśl przychodzi Marian Kosela i jego dwie morgi utrapienia. Oczywiście skala miejscowości mniejsza, ale widok działki rolnej otoczonej miastem jest prawie taki sam.

 

W koncepcji zagospodarowania przestrzennego miasta, działka była wstępnie podzielona juz wiele lat temu. W tym roku pan Bartłomiej dokonał jej finalnego podziału. Powstało kilka mniejszych działek, zgłaszają się nawet chętni na ich zakup. Skąd się dowiedzieli o podziale, nie wiadomo.

Niewątpliwie stan nieruchomości się zmienił. Dlatego czytelnik wystąpił do komornika o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Poprzednia bowiem wycena nie uwzględniała podziału działki.

 

Pismem z 13 czerwca br. komornik wezwał pana Bartłomieja, aby stosownie do treści art. 935 par. 3 kpc przedłożył zgodę wierzycieli lub zezwolenie sądu na taki podział. Jeśli takiej zgody albo zezwolenia nie przedłoży, to jego wniosek zostanie oddalony – zagroził komornik.

 

Stanowiska komornika czytelnik nie rozumie. Uważa, że art. 951 kpc nic nie mówi, dlaczego zmiana powstała. Istotne, że jest.

 

Postaram się wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej komornik postąpił.

 

 

 

JW

foto: pixabay 

 

Art. 930. § 1. kpc: Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

 

Art. 935. § 1. Zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne. W sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany.

§ 2. Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobowiązania, które mogą być zaspokojone z dochodów z nieruchomości i są gospodarczo uzasadnione.

§ 3. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu zarządca może wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej braku – za zezwoleniem sądu, który przed wydaniem postanowienia wysłucha wierzyciela, dłużnika i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą.

 

Art. 951. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY