MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

confused 880735 340INTERWENCJA

Jest ciąg dalszy sprawy jeleniogórskiej. Dotarliśmy bowiem do postanowienia z 23 maja br. o odmowie wszczęcia śledztwa, sporządzonego przez asp. szt. Wojciecha Koperskiego, a zatwierdzonego przez prokuratora Grzegorza Chojnackiego

Tutaj opis sprawy:

Kompromitująca odpowiedź jeleniogórskiej policji

 

Przypomnę, że policjant zrezygnował z ustnego przyjęcia zawiadomienia przez pokrzywdzoną, ograniczył się tylko do rozmowy z biegłą, której dotyczyło zawiadomienie. Po lekturze uzasadnienia odmownego postanowienia okazało się, że czytelniczka wraz z pisemnym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłą, dołączyła operat szacunkowy sporządzony w maju 2013 r. przez rzeczoznawcę Jerzego Karpińskiego. Biegły wówczas wycenił nieruchomość na 365.000 zł.

 

Natomiast biegła, której dotyczy zawiadomienie, oszacowała w czerwcu 2016r. nieruchomość czytelniczki tylko na 171.954 zł.

 

W odmowie wszczęcia śledztwa, czytam między innymi (pisownia oryginalna): "Biegła, której okazano jej operat z 2016 roku, gdzie wskazuje, że ww. nieruchomość została przez nią wyceniona na kwotę 171.954 zł i sporządzony operat w 2013 roku przez rzeczoznawcę Jerzego Karpińskiego, który wskazuje, że ww. nieruchomość jest wyceniona na kwotę 364.518,82 zł, podkreśliła, że wcześniejszy operat był wykonany w zupełnie innych realiach rynku nieruchomości i stąd wzięła się różnica w wycenie. Różnica w wycenie nieruchomości między okazanymi operatami wynosi 4 lata i stąd wynika ta różnica; Jak ustalono rozbieżności pomiędzy wyceną nieruchomości wskazaną w operatach szacunkowych wynikają z faktu, iż zostały opracowane w różnych celach. Podkreślić trzeba, iż każdy operat szacunkowy należy oceniać indywidualnie pod kątem celu podmiotu zlecającego; Biegła ponadto oświadczyła, że przy opracowaniu wyceny nie bierze się pod uwagę części wspólnych".

 

Uff, same rodzynki.

 

Mam teraz kilka pytań do aspiranta Koperskiego:

- pierwszy operat szacunkowy został sporządzony w maju 2013r., drugi 2 czerwca 2016r. To jest różnica 4 lata, a może jednak 3 lata?

- pierwszy operat był wykonany na zlecenie komornika sądowego z Jeleniej Góry w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, drugi również na zlecenie komornika sądowego z Jeleniej Góry w celu ustalenia wartości rynkowej. Bardzo proszę o wskazanie "różnych celów" obu operatów?

- jak Pan ustalił, że ceny atrakcyjnych mieszkań w Szklarskiej Porębie spadały o 100% w ciągu 3 lat? Tym bardziej zasadne pytanie, gdyż biegła na stronie 17 operatu, w analizie i charakterystyce rynku nieruchomości w Szklarskiej Porębie stwierdziła, że rynek jest stabilny. Czy stabilność to spadek cen o 100%?

Co więcej biegła napisała, że obserwuje się ruch w obrocie nieruchomościami nowymi oraz przedwojennymi, zmodernizowanymi. A takie właśnie jest mieszkanie czytelniczki (przedwojenne, zmodernizowane).

- jaki przepis prawa zwalnia z konieczności wyceny części wspólnych? Bo ja znam tylko przepis, który to nakazuje.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY