MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

2 lutego komornik sądowy z Warszawy Stefan Gintowt ma rozpocząć elektroniczną licytację miejsca parkingowego położonego w Warszawie w dzielnicy Ursus. Licytacja ma potrwać 7 dni i zakończyć się 9 lutego

 

Cena wywoławcza nieruchomości to 19.500 zł, co stanowi trzy czwarte sumy oszacowania - 26.000 zł.

Wycena jest sprzed kilku lat. Czytelnik, pan Michał, walczy od kilku lat o nową wycenę opartą na aktualnych cenach transakcyjnych (55.000 - 80.000 zł). Niestety jak dotąd bezskutecznie.

 

Wycena jest sprzed kilku lat. Czytelnik, pan Michał, walczy od kilku lat o nową wycenę opartą na aktualnych cenach transakcyjnych (55.000 - 80.000 zł). Niestety jak dotąd bezskutecznie.

 

Komornik oddalił kilka jego wniosków o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania. Czytelnik nie rozumie postępowania komornika, co nim kieruje, że nie chce doprowadzić do wyceny zgodnej z aktualnymi cenami.

 

Chce także, aby redakcja ustaliła, dlaczego sąd nie nakazuje komornikowi sporządzenia nowej wyceny (dodatkowego opisu i oszacowania).

Postaram się to wyjaśnić.

 

 Aktualizacja: 12 lutego. Sąd potwierdził aktywną walką czytelnika o rzetelną wycenę

 

Sąd otrzymał następujące pytania:

- Ile skarg na odmowę sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości na przestrzeni ostatnich 4 lat wniósł czytelnik?

- Jak zostały przez Sad rozpatrzone te skargi? Czy są już prawomocnie rozpatrzone?

 

Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie tak odpowiedziała:

W ciągu ostatnich 4 lat dłużnik złożył 6 skarg na postanowienie komornika o oddaleniu wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej miejsce parkingowe. Jedna z tych skarg została odrzucona, jako złożona po terminie. Postanowienie nie jest prawomocne. Pozostałe skargi nie zostały dotychczas rozpoznane.

 

 

Podobne pytania otrzymał komornik sądowy:

- Ile czytelnik wniósł na przestrzeni ostatnich 4 lat wniosków o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

- Czy wg Pana wiedzy, wycena nieruchomości (miejsca parkingowego) na poziomie 26.000 zł odpowiada obecnej realnej cenie rynkowej?

 

Stefan Paweł Gintowt taką przysłał odpowiedź:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Ponadto zgodnie z art. 9 kpc tylko strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Wobec powyższego nie mogę udzielać informacji na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Ponadto informuję, iż licytacja nieruchomości nie odbyła się. Na marginesie dodam, iż wycena nieruchomości dokonywana przez biegłego stanowi podstawę do ustalenia kwoty wywołania na licytacji.

Dopiero licytacja nieruchomości ostatecznie weryfikuje ceny nieruchomości aktualnie panujące na rynku. Wielokrotnie się zdarzyło, że uzyskana na licytacji nieruchomości cena przekraczała kwotę oszacowania nieruchomości dokonywaną przez biegłego.

 

 

Komentarz

Komornik zniósł termin licytacji, gdyż tak zdecydował sąd.

Szkoda, że Gintowt nawet nie spróbował odpowiedzieć na drugie pytanie. Pytanie ze wszech miar ogólne. Skoro ktoś na co dzień licytuje nieruchomości w Warszawie, to powinien mieć wiedzę, jakie mniej więcej są ceny nieruchomości (ile trzeba zapłacić za m2 działki czy mieszkania oraz np. właśnie za miejsce parkingowe).

Jak napisała rzecznik prasowa sądu, czytelnik złożył w ostatnich latach aż 6 wniosków o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

Wszystkie te wnioski komornik oddalił.

Warto dodać, że do wniosków czytelnik dołączył w sumie ponad setkę danych z aktów notarialnych, jakie są realne ceny takich nieruchomości.

I jeszcze jedna uwaga.

Nie zawsze licytacja "ostatecznie weryfikuje ceny nieruchomości". Wystarczy, że licytacja zostanie ustawiona na korytarzu sądowym. "Obrotny nabywca" wręcza pozostałym uczestnikom "odstępne" i nabywa nieruchomość po cenie wywoławczej. Śledczy nieraz zajmowali się takimi machlojkami.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY