MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 6 czerwca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

door 1590024 340INTERWENCJA

Sędzia Paweł Karolczyk jest wiceprezesem Sądu Rejonowego w Żyrardowie. W maju tego roku otrzymał wniosek, aby pociągnąć do odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornika sądowego działającego przy tym sądzie

 

Wnioskodawca miał na myśli rozważanie przez wiceprezesa zastosowania art. 22.1 Ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018r.

 

We wniosku wykazano, że komornik sądowy miał zataić prawdę oraz poświadczyć nieprawdę w sprawie wyceny nieruchomości. Komornikowi została bowiem okazana nieruchomość i pokazane te jej składowe, które przez rzeczoznawcę zostały zupełnie źle opisane i niewycenione. Co ciekawe, biegły dokonał oględzin tylko nieznacznej części nieruchomości. Tych źle opisanych i niewycenionych składowych nieruchomości w ogóle nie widział, do czego się przyznał.

 

Komornik miał więc pełną świadomość, że w tej części operat szacunkowy to knot prawny. Pomimo tej wiedzy, w piśmie do sądu stwierdził, że "operat wykonany jest prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa".

 

Jeden z uczestników postępowania egzekucyjnego chce, by redakcja wyjaśniła, co oznacza w praktyce rażące naruszenie przepisów prawa przez komornika. Czy podany przykład jest takim oczywistym i rażącym naruszeniem przepisów prawa (świadome działanie na szkodę prywatnego interesu)?

 

Sprawą zajmę się.

 

Art. 22. 1. W przypadku stwierdzenia oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa, prezes właściwego sądu rejonowego, w drodze zarządzenia, odsuwa komornika od wykonywania czynności na okres do 30 dni. W tym okresie prezes właściwego sądu rejonowego występuje do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska. 2. Prezes właściwego sądu rejonowego niezwłocznie zawiadamia prezesa właściwego sądu apelacyjnego o odsunięciu komornika od wykonywania czynności.

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY