MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

confused 880735 340INTERWENCJA

Kilka tygodni temu opisałem sprawę komornika sądowego Wiesława Gaczyńskiego z Bytomia, który 26 września 2017r. dokonał czynność - opis i oszacowanie nieruchomości (mieszkania) czytelnika. W pouczeniu protokołu opisu i oszacowania napisał, że czynność opisu i oszacowania "podlega zaskarżeniu w terminie 14 dni od daty jego ukończenia do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności"

 

To było błędne pouczenie. Skargę należało wnieść do sądu. Komornik za błędne pouczenie nie poniósł żadnych konsekwencji.

 

Więcej:

Komornikowi zwrócono uwagę. A co z sędzią?

 

Wobec komornika nie zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne

 

 

Dodatkowy opis i oszacowanie

Czytelnik pismem z 20 października br. złożył wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania mieszkania ze względu na znaczny wzrost cen mieszkań. Do wniosku dołączył aż 173 dowodów na jego poparcie. Są to dane z aktów notarialnych, które to dane uzyskał z oficjalnego rejestru prowadzonego przez Wydział Geodezji UM w Bytomiu.

Postanowieniem z dnia 29 października komornik Gaczyński oddalił jednak ten wniosek. Komornik zupełnie nie weryfikował otrzymanych danych z rynku nieruchomości, w ogóle go nie interesowały.

 

Napisał wprost, że taki wniosek byłby uwzględniony, gdyby np. pożar strawił mieszkanie albo czytelnik wzniósłby nową budowlę. Jak można wznieść budowlęna mieszkaniu, tego komornik już nie wyjaśnił.

 

Z postanowienia komornika wynika, że wzrost cen nieruchomości na rynku nie jest powodem dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Ta interpretacja prawna pozostaje w kolizji z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 1997 r., sygnatura I CKN 639/97, który za zmianę w stanie nieruchomości uznał także zmianę cen rynkowych nieruchomości, bez względu na przyczyny zmian tych cen.

 

Za istotną zmianę w stanie nieruchomości można także uznać zmiany w stosunkach społecznych i gospodarczych, które dają możliwość uzyskania za nieruchomość wyższej ceny (np., gdy teren, na którym leży nieruchomość przeznaczono na inwestycje). Bezspornym jest, że w ostatnich latach jest boom na rynku mieszkaniowym, że brakuje mieszkań. Ceny ich wzrosły i to znacznie. Dzisiaj, aby wynająć mieszkanie trzeba brać udział w "castingach". To jest ewidentna zmiana stosunków gospodarczych, która zaowocowała wyższymi cenami.

 

Interpretacja prawna komornika jest także sprzeczna z utrwaloną praktyką większości sądów i komorników w całym kraju, którzy w przypadku popartego dowodami wniosku o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości ze względu na wzrost cen - taki wniosek uwzględniają. Chociażby, aby uniknąć podejrzenia świadomego działania na szkodę dłużnika.

 

Mam kilka pytań do prezesa Sądu Rejonowego w Bytomiu i samorządu komorniczego:

- Czy znaczny wzrost cen nieruchomości (udokumentowany) może być podstawą dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości? Jest to pytanie ogólne.

- Co można wybudować na mieszkaniu w bloku?

- Gdyby nagle inflacja wyniosła np. 200%, to też nie byłoby to argumentem za sporządzeniem dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości? Jest to również pytanie ogólne.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY