MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal pixabayINTERWENCJA

Komornik sądowy Rafał Kacperek, do niedawna asesor, prowadzi kancelarię komorniczą w Żyrardowie. Przejął ją po komornikach, o których było dosyć głośno w mediach w związku z egzekucjami z nieruchomości. Powodem artykułów prasowych były wyceny nieruchomości. Dłużnicy twierdzili, że wyceny są zaniżone. Również na naszych łamach były poruszane te kwestie

 

Pismem z dnia 5 lipca 2018 komornik Kacperek przesłał czytelniczce - pani Agnieszce, operat szacunkowy nieruchomości w "celu zapoznania się z opinią biegłego i złożenia zarzutów do operatu" wraz z pouczeniem, że zarzuty te należy w ciągu 14 przesłać komornikowi.

Jednocześnie Kacperek ostrzegł czytelniczkę, że "sąd egzekucyjny może pominąć, rozpoznając skargę na czynność komornika, nowe fakty i dowody jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed komornikiem".

Komornik powołał się na zapis art. 381 kpc: Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

 

Więcej na temat tej interwencji:

Czy komornik Kacperek jest sądem I instancji? Art. 381 kpc

 

 

Co było później?

Czytelniczka wykonała polecenie komornika, wniosła liczne zarzuty do wyceny. Justyna Raczkowska, biegła z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, pod wpływem zarzutów, zmieniła aneksem operat, dokonała także powtórnych oględzin nieruchomości.

Postanowieniem z 17 września 2018r. komornik Kacperek uznał, iż "Operat został wykonany prawidłowo oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa; biegła sporządzając opinię, nie popełniła przy tym, zdaniem komornika, żadnego przestępstwa".

Później był opis i oszacowanie oraz zaskarżanie tej czynności.

 

Sąd Rejonowy w Żyrardowie, na wniosek pani Agnieszki, poddał operat szacunkowy pod ocenę organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

 

Zespół oceniający w składzie: Katarzyna Wróblewska i Barbara Domagała, sporządził taką opinię w grudniu zeszłego roku.

 

Konkluzja końcowa tego opracowania jest taka, że operat szacunkowy wykonany przez Raczkowską zawiera tak dużo błędów, że nie może stanowić podstawy określenia wartości wycenianej nieruchomości.

 

Zespół potwierdził prawie wszystkie zarzuty czytelniczki: nieuwzględnienie wszystkich elementów nieruchomości mających wpływ na wartość nieruchomości, brak podobieństwa nieruchomości przyjętych jako podobne do wycenianej, zła analiza rynku nieruchomości, zła analiza rynku dzierżawnego.

 

Na podstawie tej opinii, żyrardowski sąd uchylił czynność komornika Kacperka - opis i oszacowanie nieruchomości.

Sąd nie zdecydował do dzisiaj, kogo obciąży kosztem sporządzenia opinii (to ponad 10.000 zł).

 

Komornik nie został w żaden sposób ukarany.

 

Natomiast wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi zapowiedział, że dokonana przez Raczkowską wadliwa wycena, może znacząco wpłynąć na ocenę pracy biegłej i będzie wzięta pod uwagę przy ewentualnym przedłużeniu ustanowienia biegłym na kolejną kadencję.

 

Dziwne stanowisko wiceprezesa żyrardowskiego sądu Pawła Karolczyka

Czytelniczka wniosła o ukaranie komornika i biegłej. Pismem z 18 czerwca br. sędzia Paweł Karolczyk, pełniący obowiązki wiceprezesa sądu, odmówił skierowania z urzędu sprawy do organów ścigania.

Przy czym, sędzia Karolczyk, tak między innymi napisał o komorniku: „nie posiada wiadomości specjalnych i nie ma możliwości samodzielnej oceny poprawności operatu szacunkowego, będącego podstawą do opisu i oszacowania”.

 

Czytelniczka wniosła o uzupełnienie przez Karolczyka stanowiska, gdyż fakty w sprawie wskazują jednoznacznie, że komornik podjął się oceny operatu szacunkowego i nawet wydał w tej mierze postanowienie oceniające.

Skoro nie ma potrzebnej wiedzy, to dlaczego się tego podjął – czytelniczka chce, by Karolczyk odpowiedział jej na to zasadnicze pytanie.

Ciąg dalszy zapewne nastąpi.

 

 

Aktualizacja (2 sierpnia)

1. Justyna Raczkowska jest także biegłą z listy Sądu Okręgowego w Płocku (do 31.12.2024r.)

 

2. Dotarliśmy do protokołu przesłuchania biegłej, które miało miejsce 25 czerwca 2019r. w SR w Żyrardowie. Biegła wprost zeznała: "Te zarzuty do operatu są cały czas takie same; Odnosiłam się do tych zarzutów już przed komornikiem".

Sformułowanie "przed komornikiem" nie pozostawia wątpliwości, że komornik prowadził ocenę operatu szacunkowego.

 

 

Ciekawostka: przesłuchującym w sądzie był sędzia... Karolczyk.

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY