MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 10 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

shoes 1751928 340INTERWENCJA

Jacek Bogiel, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, prowadzi od 2013 roku egzekucję atrakcyjnego mieszkania w stolicy. Wycena mieszkania jest z początku 2014 roku, a oparta jest na cenach z lat poprzednich. Biegły wycenił m2 mieszkania na 6.767 zł

 

Obecnie za podobnie położone i wykończone mieszkanie trzeba zapłacić około 8.000 zł/m2.

Tak twierdzą dłużniczka oraz nowy właściciel mieszkania (zmiana własności nastąpiła podczas egzekucji). Komornik otrzymał stosowne wnioski od stron o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania. Do wniosków zostały dołączone dane z aktów notarialnych sprzedaży podobnych mieszkań w 2018r. - na poparcie obecnych cen.

 

Komornik jednak już trzykrotnie odmówił sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania. Ostatnie jego postanowienie jest z datą 6 czerwca br. Odmowę komornik skwitował tylko jednym zdaniem: "Nie stwierdziłem istotnych zmian w stanie nieruchomości".

 

Czytelnicy chcieli, by redakcja wyjaśniła, dlaczego komornik nie chce sporządzić dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. I czy komornik przypadkiem nie postępuje niezgodnie z prawem.

 

Tu jest pierwszy artykuł:

Dlaczego komornik sądowy Bogiel nie chce sporządzić dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

 

 

Krzysztof Jacek Pietrzyk, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Warszawie, taką przesłał odpowiedź:

Wskazuję, że komornik prowadzący postępowanie przytacza Panu wprost przepisy na podstawie których dokonał rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis regulujący możliwość przeprowadzenia tzw. " dodatkowego opisu i oszacowania" jest jasny.

Art. 951. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

Zwracam także uwagę, iż tego typu decyzja komornika podlega zawsze ocenie sądu, jeśli zostanie złożona skarga na czynność komornika.

 

Komentarz

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1997 r., sygnatura I CKN 639/97, za zmianę w stanie nieruchomości należy uznać także zmianę cen rynkowych nieruchomości, bez względu na przyczyny zmian tych cen. Za istotną zmianę w stanie nieruchomości można także uznać zmiany w stosunkach społecznych i gospodarczych, które dają możliwość uzyskania za nieruchomość wyższej ceny (np. gdy teren, na którym leży nieruchomość przeznaczono na inwestycje).

 

Niewątpliwie, wniosek czytelników oparty był na zmianie podstawy wyceny (ceny nieruchomości podobnych). Bezsprzecznie, od kilku lat mamy boom na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań w ostatnich pięciu latach znacznie się zmieniły. I to wydaje się już być logiczną podstawą sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowanie nieruchomości.

 

Gdyby przyjąć wyjaśnienia rzecznika oraz odmowne postanowienia komornika, to w przypadku wielkiej inflacji, również nie byłoby powodu do sporządzenia nowej wyceny. Bo "nie ma istotnej zmiany w stanie nieruchomości". Większość komorników i sądów na szczęcie, w sytuacji znaczącego wzrostu cen - uwzględnia wnioski o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY