MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 24 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

man 742766 340INTERWENCJA

Powracam do sprawy postanowienia z 24 września br. wydanego przez referendarza SR w Nakle nad Notecią. Orzeczeniem tym została oddalona skarga pana Piotra na opis i oszacowanie nieruchomości jego nieruchomości. Jest to działka, na której znajduje się sklep i punkt usługowy. Wg zapewnień czytelnika, jest tam także metalowa wiata na stałe związana z gruntem

 

Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy Tadeusz Matusiak

 

Przypomnienie sprawy

 

W skardze na opis i oszacowanie nieruchomości, czytelnik takie podniósł między innymi zarzuty:

- przyjęcie złej metody wyceny sklepu

- brak wyceny zgodnie z art. 948 par. 2 kpc

- zaniżenie wartości działki

 

W sprawie wyceny wartości działki w skardze napisał tak:

Biegły zupełnie źle wycenił wartość działki. W tabeli na stronie 21 podał 11 przykładów transakcji działkami. Podał jednak zaniżone wartości, zupełnie pomijając te w cenie powyżej 100 czy ponad 200 zł/m2.

Jest to tym bardziej dziwne, gdyż wyceniana działka "stoi" najwyżej jeśli chodzi o osiągane ceny, gdyż ma przeznaczenie pod mieszkalnictwo, usługi i produkcję.

A biegły przyjął wartości chyba jak dla rolnych nieruchomości. Wyceniana działka znajduje się w centrum miejscowości.

Jako dowód przedkładam kilkadziesiąt danych o transakcjach uzyskane ze Starostwa Powiatowego.

 

Oddalając jego skargę, referendarz Warda podała za biegłym, że dane z Rejestru cen i wartości nieruchomości "zawierają przypadkowe dane o transakcjach działek - zatem nie mogły zostać przyjęte w procesie szacowania".

 

Pan Piotr chciał, by redakcja ustaliła, co to znaczy "przypadkowe dane", gdyż są to dane z jego terenu i tworzone w oparciu o akty notarialne sprzedaży nieruchomości podobnych. Zastrzeżenia czytelnika budzi także sprawa wiaty (sąd stwierdził, że nie jest na stałe związana z gruntem) oraz metoda wyceny sklepu.

 

Po ukazaniu się artykułu Bartosz Łapiński - prezes SR w Nakle nad Notecią otrzymał takie pytania:

- Co to są przypadkowe dane w opisanej sytuacji?

- W postanowieniu z 24 września br. w sprawie I Co ..., referendarz stwierdziła, że wiata nie jest trwale związana z gruntem. W załączeniu przesyłam zdjęcia wiaty otrzymane od czytelnika. Ze zdjęć wynika, że wiata jest jednak na stałe połączona z gruntem.

Czytelnik przesłał redakcji takie wyjaśnienie:

"Poprzedni właściciel miał potrzebę podwyższenia wiaty. Aby wzmocnić łączenie, podczas budowy wiaty w środek słupa włożono cieńszą rurę, skręcił poniżej i powyżej śrubami, a na styku dwóch rur połączono spawem - powodując, iż wiata jest zamocowana na trwałe do gruntu. Spawy są położone przez poprzednich właścicieli na wszystkich słupach nośnych, spawy mają wiele lat, biegli mogą sobie to sprawdzić".

Jeśli wiata jest jednak na stałe podłączona z gruntem, to co teraz z wadliwym postanowieniem?

- Czy referendarz jest właściwy do rozpatrzenia tak trudnej skargi, jak skarga na opis i oszacowanie nieruchomości?

- Od kiedy obiekty mogące przynosić zyski wycenia się podejściem odtworzeniowym, a nie dochodowym?

Do pytań dołączyłem otrzymane od czytelnika zdjęcia.

 

Taką otrzymałem odpowiedź:

 

"W odpowiedzi na zapytanie prasowe nadesłane drogą elektroniczną uprzejmie informuję, że dłużnik w sprawie I Co ... złożył skargę na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusza Matusiaka w przedmiocie opisu i oszacowania nieruchomości KW ... .

Postanowieniem z dnia 24 września 2018 roku Referendarz Sądowy oddalił skargę dłużnika. W uzasadnieniu wydanego postanowienia Referendarz Sądowy odniósł się do wszystkich zarzutów dłużnika zawartych w skardze (między innymi zaniżenia przez biegłą wartości obydwu nieruchomości poprzez przyjęcie przez biegłą – zdaniem dłużnika złej metody wyceny nieruchomości, czy też nie dokonania wyceny wiaty przez biegłą)

Odnosząc się do kwestii właściwości Referendarza Sądowego do rozpoznania skargi na czynności komornika sądowego informuję, że od dnia 8 września 2016 roku Referendarze Sądowi są uprawnieni do orzekania w tego rodzaju sprawach, w tym rozstrzygania skarg dotyczących opisu i oszacowania nieruchomości. Dłużnikowi w przypadku oddalenia skargi na opis i oszacowanie nieruchomości przysługuje skarga na orzeczenie Referendarza Sądowego i jak wynika z akt sprawy I Co ... skarga taka została wniesiona przez dłużnika. Zatem zarzuty podniesione przez dłużnika będą stanowić przedmiot analizy i oceny Sądu (sędziego) kontrolującego prawidłowość orzeczenia wydanego przez Referendarza Sądowego (w tym kwestia dotycząca przyjętej metody wyceny oraz oceny, czy wiata znajdująca się na nieruchomości dłużnika jest trwale z gruntem związana i czy w związku z tym winna podlegać osobnej wycenie biegłej)".

 

Cdn.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY