MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal pixabayINTERWENCJA

26 lutego 2021r. komornik sądowy z Jędrzejowa Tomasz Wojciechowski przeprowadził czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej w gminie Słupia

 

Przedmiotem wyceny była działka o pow. 1,49 ha, w części przeznaczona pod budownictwo. Biegły oszacował działkę na 3,17 zł/m2, co dało łącznie 47.233 zł.

Wg czytelnika, nie rozgraniczył przy tym, ile warta jest część przeznaczona pod budownictwo, a ile pod tereny upraw.

 

Czytelnik wniósł skargę na opis i oszacowanie. Zarzucił znaczne zaniżenie wartości nieruchomości.

 

W odpowiedzi na skargę biegły wyjaśnił, że co prawda - za działki budowlane są ceny wyższe (w tym przypadku kilkaset procent), jednak z tego stwierdzenia nie wynikł żaden wniosek, oprócz jednego: "skarga dłużnika nie ma żadnego merytorycznego zarzutu".

 

Warto dodać, że czytelnik do skargi dołączył transakcje sprzedaży działek pod zabudowę i rolnych, jakie otrzymał z jędrzejowskiego starostwa. Ceny znacznie odbiegały do tej ustalonej przez biegłego - 3.17 zł/m2. Były po prostu wyższe.

Postanowieniem z 22 października 2021r. , SR w Jędrzejowie (sędzia Leszek Gumbisz) oddalił skargę.

Czytelnik uważa, że wartość nieruchomości jest wielokrotnie zaniżona i to nieprzypadkowo.

 

 Sprawą się zajmę.

 

 

Aktualizacja: 26 marca - Najtańsza w Polsce ziemia pod zabudowę komercyjną?

Postanowieniem z 10 stycznia br. sędzia Marta Rzeźnicka oddaliła zażalenie czytelnika na postanowienie sądu oddalające skargę na opis i oszacowanie. Sędzia napisała, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

W zażaleniu czytelnik, napisał między innymi:

- wnoszę o uzupełnienie postanowienia o "rozstrzygnięcie wniosku - o wystąpienie przez Sąd do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę operatu szacunkowego wykonanego przez biegłą",

- wnoszę ponownie o wystąpienie przez sąd o ocenę operatu

- wnoszę uzupełnienie postanowienia także o wykazanie, "dlaczego biegły uznał (a za nim Sąd), że nie było konieczności ustalenia osobno wartości nieruchomości co do części rolnej oraz budowlanej"

- zarzucił, że biegły wycenił "całość działki jako rolną. Tymczasem, zgodnie z tym, co biegły napisał, część działki jest pod zabudowę usługową (biegły podał 1870 m2 pod taką zabudowę).

 

Za m2 takiej działki trzeba zapłacić około 50 zł. Tylko ta część działki to prawie 100.000 zł. A całą działkę (14900 m2) biegły wycenił na 47.233 zł".

 

W postanowieniu z 10 stycznia sąd przyznał, że działka w części ma przeznaczenie pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym.

Jednak wartość m2 takiej działki to nie 50 zł, bo nie, i już. Tak przynajmniej wynika z postanowienia.

 

W postanowieniu jest także oczywisty brak spójności logicznej. Bowiem sąd napisał, że z jednej strony czytelnik w żaden sposób nie wykazał, iż za m2 działki komercyjnej trzeba zapłacić 50 zł, a z drugiej strony, że dowody przedstawione przez czytelnika w postaci transakcji podobnych - nie są przekonywujące.

 

Jednak czytelnik przedstawił dowody, tylko sąd nie wziął ich pod uwagę.

Sąd nie odniósł się do kwestii oceny operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

 

Sędzia Marta Rzeźnicka ma 50 lat. Wg oświadczenia majątkowego z marca 2021r. ma zgromadzonych 630.000 zł.

 

 

 

cdn.

 

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY