MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 4 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

california 106943 340INTERWENCJA

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka, komornik sądowy w Otwocku, prowadzi egzekucję domu jednorodzinnego pana Piotra. Opis i oszacowanie został przez czytelnika zaskarżony do sądu

 

Sąd oddalił skargę, na co pan Piotr złożył zażalenie. Czytelnik twierdzi, że to zażalenie nie zostało jeszcze prawomocnie rozpatrzone.

Pomimo tego, komornik wyznaczyła termin licytacji nieruchomości. Komornik otrzymała z sądu w Otwocku dokument stwierdzający prawomocne oddalenie skargi na opis i oszacowanie.

 

Artykuł inicjujący sprawę:

Jakim cudem skarga na opis i oszacowanie jest prawomocnie oddalona, skoro trwa procedura zażaleniowa?

 

Redakcja ustaliła następujący stan faktyczny:

- czytelnik pismem z 26 maja 2018r. złożył skargę na wysokość opłaty od zażalenia oddalającego jego skargę na opis i oszacowanie nieruchomości,

- skarga na wysokość opłaty nie została rozpatrzona,

- postanowieniem z 2 sierpnia 2018r. Sąd odrzucił zażalenie jako nieopłacone,

- postanowieniem z 3 sierpnia Sąd umorzył wniosek o zawieszenie postępowania, jednocześnie informując o prawomocności opisu i oszacowania nieruchomości,

- postanowienie z 2 sierpnia 2018r. czytelnik zaskarżył, procedura zażaleniowa jest w toku.

 

Prezesa Sąd Rejonowego w Otwocku poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie postawione w tytule pierwszego artykułu: Jakim cudem skarga na opis i oszacowanie jest prawomocnie oddalona, skoro trwa procedura zażaleniowa?

 

Po 10 dniach, Kamila Różańska, prezes otwockiego sądu przesłała dość zaskakującą odpowiedź: "Akta sprawy są obecnie w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie i w związku z powyższym nie ma możliwości ich analizy i udzielenia Panu wyczerpującej informacji".

 

Mam do pani prezes kilka pytań, które zadaję publicznie:

- Gdyby okazało się, że naprawdę opis i oszacowanie jest nieprawomocny, to licytacja w dniu 17 lipca

br. odbędzie się?

- Kiedy Sąd będzie w posiadaniu akt sprawy? A co będzie, jak akta nie wrócą przed licytacją?

- Kiedy zostanie rozpatrzony wniosek czytelnika o zniesienie terminu licytacji ze względu na nieprawomocność opisu i oszacowania?

- Czy potencjalni nabywcy nieruchomości (licytanci) powinni mieć jasność odnośnie sytuacji licytacyjnej?

 

 

 

JW

foto: pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY