MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Sławomir Hubar z Nakła nad Notecią prowadzi egzekucję z nieruchomości czytelnika położonej w tym mieście o całkowitej powierzchni 1,3 ha. Są to trzy działki tworzące jedną całość. Dwie działki o łącznej pow. 0,57 ha są niezabudowane, trzecia działka jest w części zabudowana. Znajdują się na niej: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, budynek warsztatowy, wiata stalowa oraz ziemianka

Na wszystkich działkach jest sad jabłkowo-orzechowy.

Nieruchomość zlokalizowana jest w części mieszkalnej miasta, otaczają ją zewsząd niewielkie powierzchniowo działki z domami jednorodzinnymi. W planie zagospodarowania przestrzennego działki pana Romana są w całości przeznaczone na cele mieszkalne.

20 marca 2016r. tego roku czytelnik złożył dwie skargi na czynności komornika sądowego – opis i oszacowanie nieruchomości. Bowiem dwie działki niezabudowane są w jednej księdze wieczystej, natomiast działka zabudowana ma osobną księgę.

 

W skargach napisał między innymi:

"Zgodnie z art. 948 § 2. kpc, w oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw.

Z tego nakazu biegły wycenił tylko działkę i budynek mieszkalny. Nie zostały wycenione budynki gospodarcze, budynek warsztatowy, wiata stalowa. Budynki te są podane przecież w protokole opisu i oszacowania.

Nie zostały w ogóle wycenione nasadzenia: drzewa jabłoni oraz orzechów. Nasadzenia te są podane przecież w protokole opisu i oszacowania. Komornik zaakceptował bubel prawny biegłego".

 

W odpowiedzi na skargi komornik Hubar wniósł o ich oddalenie. Zarzucił czytelnikowi, że wniosek o wycenę wszystkich budowli i innych urządzeń jest zbyteczny, bo zwiększyłoby to tylko koszty wyceny. Stwierdził także, że "postępowanie dłużnika zmierza w kierunku przewlekania postępowania egzekucyjnego".

 

Biegła Ewa Wood, która wyceniła nieruchomość, w pisemnym stanowisku uznała, że nieruchomość będzie sprzedana jako całość i nie ma sensu wyceniania osobno... jabłoni oraz orzechów. Nie będą one sprzedawane oddzielenie - zauważyła „zapewne trafnie” biegła. I dodała: "nasadzenia wręcz utrudniają przyszłą zabudowę i często wymagają usunięcia z placu budowy, a więc poniesienia dodatkowych kosztów".

 

O budowlach napisała: „Nie było niezbędne, aby osobno podać wartość budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków – nie były zgłoszone prawa osób trzecich do tych części a podniosłoby to koszty wyceny i było zbędne, gdy do licytacji: sprzedaż całej nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezbudowanej” (pisownia oryginalna).

 

Postanowieniem z dnia 28 października 2016r. sędzia Małgorzata Łosoś z Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią oddaliła skargę czytelnika na oszacowanie nieruchomości chyba niezabudowanej. Chyba, gdyż w uzasadnieniu postanowienia sędzia podaje dwa numery ksiąg wieczystych, podaje wycenę obydwu nieruchomości, powołuje się na stanowiska komornika i biegłej, które odnoszą się do całości nieruchomości, do obydwu skarg.

 

Więcej:

Czytelnik zażądał, by opis i oszacowanie był zgodny z art. 948 kpc. Komornik Hubar: "Postępowanie dłużnika zmierza w kierunku przewlekania postępowania egzekucyjnego"

 

Nowe fakty w skandalu egzekucyjnym w Nakle nad Notecią. Komornik odmawia wyjaśnień, biegła milczy

Orzeczenie Sądu Okręgowego

Postanowieniem dnia 28 lutego br. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z 28 października 2016r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

 

Sąd odwoławczy uznał, iż czytelnik "ma rację, iż ze sporządzonego operatu szacunkowego nie wynika jednoznacznie, jaki wpływ na wartość nieruchomości odniosło zagospodarowanie tego terenu".

 

Sąd stwierdził także, że "sporządzona w niniejszej sprawie opinia biegłego nasuwa pewne wątpliwości, czy ostatecznie ustalona wartość rynkowa szacowanej nieruchomości nie została w sposób nieuzasadniony zaniżona".

 

Zgodnie z art. 766 kpc sąd I instancji powinien wezwać na rozprawę biegłą i ją przesłuchać - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

Śledztwo

Postanowieniem z dnia 20 marca br. Prokuratura Rejonowa w Mogilnie wszczęła śledztwo w sprawie "fałszywych opinii - operatów szacunkowych, poprzez nierzetelne sporządzenie opinii i zaniżenie wartości nieruchomości". Zawiadomienie złożył czytelnik. Śledztwo zostało wszczęte wskutek orzeczenia sądowego.

Cdn.

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY