MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 26 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

dare 2247312 340Pani Barbara otrzymała z Kancelarii Corpus Iuris reprezentującej Open Finance Wierzytelności Detalicznych SFIZ "propozycję zawarcia ugody". Wskazano takie zalety ugody: uregulowanie zobowiązania i uniknięcie niedogodności związanych z posiadaniem zadłużenia, zaprzestanie naliczania przez wierzyciela dalszych odsetek i kosztów, uniknięcie egzekucji komorniczej, wykreślenie z biur informacji gospodarczej oraz usunięcie wierzytelności z giełd wierzytelności

 

Jako podstawę prawną wskazano sygnaturę sprawy sądowej I C xxx/16. Napisano także, że wierzytelność względem dłużniczki jest wymagalna i bezsporna. Marcin L. z firmy windykacyjnej Corpus Iuris wyliczył, że pani Barbara jest winna Open Finance ponad 74.000 zł.

 

Jak naprawdę wygląda sprawa

25 marca 2016r. sędzia żyrardowskiego sądu Wioletta Lewandowska wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten został zaskarżony przez czytelniczkę, która nie kryła zdziwienia w sprzeciwie, że sędzia nie wyłapała "prostych oszustw" w pozwie.

Właściwie sprzeciw od nakazu zapłaty jest w jakimś sensie oskarżeniem powoda o oszustwo sądowe.

 

16 września 2016r. miała odbyć się rozprawa, sąd miał zbadać sprawę. Do rozprawy jednak nie doszło, bo powód podwinął ogon i czym prędzej wycofał powództwo. Cofnięcie pozwu wpłynęło do sądu 12 września. Sąd umorzył więc postanowienie oraz oddalił przy okazji wniosek powoda o zwrot opłaty od pozwu.

 

Po dwóch latach rzekomy wierzyciel reprezentowany teraz przez firmę windykacją stwierdza, że wierzytelność jest bezsporna i wymagalna i jako podstawę wskazuje ową sprawę sądową o sygnaturze I C xxx/16.

Bezczelność to chyba najłagodniejsze z określeń, jakie cisną się na usta w tej sprawie.

 

 

 

LS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY