MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 19 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

man 76218 340Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi P. i 6 innym osobom. Zostały one oskarżone o doprowadzenie 20 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez niekorzystną dla tych osób zamianę mieszkań

 

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano w charakterze świadków szereg osób, uzyskano opinię biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą mieszkań, a także przeprowadzono liczne inne czynności dowodowe.

 

W oparciu o te czynności dowodowe ustalono mechanizm przestępczego procederu, którego głównym organizatorem był Krzysztof P. Mężczyzna ten przedstawiał się jako pośrednik obrotu nieruchomościami oraz „doradca prawny ludzi, którym pomagał wyjść z kłopotów finansowych”. Ze spółdzielni mieszkaniowych zdobywał on dane osób zadłużonych. Po ich uzyskaniu kontaktował się z tymi osobami, oferując im swoją rzekomą pomoc w rozwiązaniu ich problemów.

 

W większości niczego nie świadomi pokrzywdzeni wyrażali wolę dokonania zamiany ich dotychczasowych lokali na lokale oferowane przez Krzysztofa P., znajdujące się między innymi w miejscowości Potok w gminie Przewóz. Zamiana polegała na z góry założonym przez Krzysztofa P. zminimalizowaniu własnego ryzyka i własnych kosztów.

 

Mieszkania w miejscowości Potok, które wykupił on wcześniej od Agencji Mienia Wojskowego pod swoją przestępczą działalność, przedstawiały wartość od 8 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych i były lokalami o bardzo niskim standardzie. Lokale te wykupywał zarówno osobiście Krzysztof P., jak również, za jego pieniądze, osoby przez niego podstawione, które współdziałały w popełnieniu przestępstwa w zamian za niewielkie korzyści majątkowe w kwotach od 500 złotych do 1 300 złotych. Natomiast lokale, którymi dysponowali pokrzywdzeni i które stanowiły przedmiot transakcji zamiany za tzw. „dopłatą”, przedstawiały wartość średnio od 62 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych.

 

Po zawarciu wstępnego porozumienia z pokrzywdzonymi oraz po nakłonieniu ich do niekorzystnej umowy, Krzysztof P. umawiał pokrzywdzonych na przeprowadzenie transakcji przed określonym notariuszem. Podejrzany dbał o to, aby w dokumentach notarialnych mieszkania pokrzywdzonych prezentowały znacznie niższą niż rynkowa wartość. Jednocześnie ekwiwalent w postaci lokalu udostępnianego, w dokumentach notarialnych miał przedstawiać znacznie wyższą od rynkowej wartość.

 

Miało to na celu zminimalizowanie różnic w wartości lokali i w ten sposób zaniżenie dopłaty, którą Krzysztof P. miał uiszczać na rzecz pokrzywdzonych. Co istotne w dokumentach notarialnych wskazywano, że pokrzywdzeni otrzymali dopłatę w trakcie czynności notarialnych, co nie odpowiadało rzeczywistości.

 

Lokale uzyskane w ten sposób od pokrzywdzonych były w nieznacznym stopniu remontowane i sprzedawane przez Krzysztofa P. osobom trzecim po cenach rynkowych.

 

Pokrzywdzeni, pomimo zwracania się o uregulowanie dopłat lub przywrócenie stanu pierwotnego, byli każdorazowo przez Krzysztofa P. zbywani. Niektórym z nich podejrzany wręczał drobne kwoty na zaspokojenie doraźnych potrzeb wynikających z ich uzależnień.

 

Krzysztof P. w związku z jego przestępczą działalnością doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych w łącznej kwocie 1 miliona 533 tysięcy 749 złotych.

 

Prokuratura podjęła działania poza karne

W oparciu o te ustalenia w kwietniu 2017 roku prokurator 7 podejrzanym przedstawił zarzuty dotyczące wyłudzenia mienia znacznej wartości poprzez niekorzystną zamianę mieszkań. W stosunku do głównego sprawcy 13 kwietnia 2017 roku prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu podjęła także szereg działań poza karnych, zmierzających do wdrożenia procedur cywilnych odnoszących się do zawartych aktów notarialnych i roszczeń z tytułu zapisów umownych.

 

Z akt sprawy wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Krzysztofa P. szeregu innych osób, wobec których podejmował on takie same działania. Badane będą także wątki dotyczące działania innych osób w przestępczym procederze.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY