MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  3 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 2123967 340 1INTERWENCJA

Komornik sądowy Piotr Tomczak prowadzi postępowanie egzekucyjne z wniosku jednego z funduszy sekurytyzacyjnych. Fundusz nabył wierzytelność od banku. Wcześniej bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (BTE)

 

Fundusz nie uzyskał nakazu zapłaty dla siebie, postanowił skorzystać z BTE. Wystąpił do komornika o wszczęcie egzekucji i taka egzekucja została wszczęta. Czytelniczka wniosła o umorzenie egzekucji ze względu na fakt, że bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej.

 

Postanowieniem z 18 kwietnia br. komornik odmówił umorzenia egzekucji powołując się na art. 804 (1) kpc: W razie przejścia egzekwowanego uprawnienia na inną osobę po wszczęciu postępowania egzekucyjnego osoba ta może wstąpić do postępowania na miejsce wierzyciela za jego zgodą, o ile przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Czy komornik dobrze postąpił?

Postaram się wyjaśnić.

 

 

 

JW

foto: pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY