MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 3 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

horror 2156302 340INTERWENCJA

Małżonkowie Z. z Tarnowskich Gór poręczyli pewnej spółce spłatę kredytu, ustanawiając hipotekę na swojej nieruchomości (dom jednorodzinny). Spółka kredytu nie spłaciła, bank wystąpił do komornika z wnioskiem o licytację budynku małżonków Z. Egzekucja jest w toku

 

Spółka ma też majątek. Jest to nieruchomość położona koło Tarnowskich Gór. Na działce o pow. ponad 3400 m2 znajduje się olbrzymi budynek w stanie surowym. W 2010 roku nieruchomość została wyceniona przez biegłego na 1.445.600 zł. Bank wystąpił także z wnioskiem o licytację tej nieruchomości. W 2014 roku biegły na zlecenie komornika wycenił tę nieruchomość. Wyszła mu wartość aż trzykrotnie mniejsza niż wycena z 2010r. - tylko 456.600 zł.

Do licytacji nie doszło, gdyż postanowieniem z 26 lipca 2017r. Adamski zawiesił prowadzone postępowanie przeciwko spółce z uwagi na brak organów powołanych do jej reprezentacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 25 listopada 2014r., kuratorem spółki została ustanowiona adwokat Anna Boruc-Jaworska. Nie może ona jednak reprezentować spółki w sprawach egzekucyjnych.

 

Dziewięć lat bez zarządu

Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie przysłała nam obszerne wyjaśnienia dotyczące spółki. Okazuje się, że spółka od końca 2010 roku nie ma zarządu. Powstała poważna wątpliwość, czy w takiej sytuacji egzekucja mogła być w ogóle wszczęta, albo, czy nie powinna być już dawno temu umorzona. Czekamy na stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz komornika sądowego Adamskiego. Komornik przesłał już co prawda wyjaśnienia, jednak po otrzymaniu wyjaśnień sądu rejestrowego, komornikowi zadaliśmy dodatkowe pytania.

Co istotne, komornik poinformował nas, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 10.07.2019r. został powołany kurator spółki do sprawy egzekucyjnej. Został nim radca prawny Wojciech Tobor.

 

Więcej na ten temat:

Komornik Adamski chce zlicytować nieruchomość. Czytelnicy mają jednak poważne wątpliwości prawne

 

Wątpliwości prawne mnożą się, czyli ciąg dalszy sprawy egzekucyjnej z Tarnowskich Gór

 

Komornik Adamski przesłał wyjaśnienia. Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach również, ale...

 

 

Wojciech Tobor takie otrzymał od nas pytania:

 

1. Czy otrzymał Pan od komornika następujące dokumenty:

- odpis zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z wezwaniem do zapłaty z 26.11.2013r. w sprawie Km 933/12,

- odpisy zawiadomień o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

- odpis postanowienia o powołaniu biegłego

- odpis postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia

- odpis postanowienia o przystąpieniu do opisu i oszacowania

- odpis postanowienia o połączeniu egzekucji w sprawach Km 933/12 oraz Km 2930/14

- odpis protokołu opisu i oszacowania

2. Czy zaskarżył Pan opis i oszacowanie? Jeśli nie, to dlaczego?

3. Czy wierzyciel w tej sprawie (bank PKO) został poinformowany o opisie i oszacowaniu?

 

Radca prawny tak na nie odpowiedział:

 

1) otrzymałem wszystkie dokumenty o które Pan pyta w pkt 1.

2) nie zaskarżyłem opisu i oszacowania, ponieważ nie budził on moich wątpliwości i nie budził zastrzeżeń pod kątem merytorycznym (z zastrzeżeniem, że nie jestem biegłym ani nie posiadam wiedzy z zakresu szacowania wartości nieruchomości).

3) nie wiem, czy PKO zostało poinformowane o opisie i oszacowaniu.

 

Dodam, że jestem byłym pracownikiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Sąd w Tarnowskich Górach bardzo często zwraca się do mnie z zapytaniem o chęć podjęcia się prowadzenia spraw sądowych jako kurator, grzecznościowo podjąłem się funkcji bycia kuratorem również w niniejszej sprawie. Moja rola w tej sprawie ogranicza się na chwilę obecną do odbioru korespondencji w sprawie i jej analizowaniu, natomiast nie jestem biegłym w zakresie szacowania wartości nieruchomości i kwestię tę pozostawiam opinii biegłych, doręczony mi protokół opisu i oszacowania nieruchomości w niniejszej sprawie nie budził wątpliwości. Należy też zastrzec, że dokument ten sporządzono w 2014r., a doręczono mi go dopiero w 2019r. We wszelkich sprawach związanych z tą sprawą proszę zwracać się bezpośrednio do komornika.

 

Bank wycenił nieruchomość na 833.158 zł

Pełnomocnik czytelników przesłał redakcji pismo banku z 4 czerwca 2014r. Bank oszacował wtedy nieruchomość na 833.158 zł. Zastrzegł, że na mniejszą wartość się nie zgodzi. Biegły na zlecenie komornika wycenił nieruchomość 16 lipca 2014r. na 456.600 zł (netto). Pozostaje ustalić, czy bank wiedział o opisie i oszacowaniu oraz, czy zaskarżył tę czynność.

Wypada dodać, że czytelnicy wartość tej nieruchomości szacują na ponad 1 mln zł. Jeśli zostanie sprzeda po obecnej wycenie (342.450 zł netto), nie wykluczają pozwów o odszkodowanie.

W najbliższym czasie zamierzają przedstawić kuratorowi dokumenty potwierdzające, że wycena z 2014 roku jest nieaktualna. Chcą poprosić go, aby wniósł o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Uważają, że zgodnie z orzecznictwem SN, kurator ma podejmować za stronę czynności niezbędne dla obrony jej praw. W tym przypadku spółki. Nie ma się ograniczać tylko do odbioru korespondencji.

Cdn.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY