MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 3 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal pixabayINTERWENCJA

Na zlecenie jednego z żyrardowskich komorników sądowych, rzeczoznawca majątkowy Urszula H. wyceniła nieruchomość w całości przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek (3500 i 7000 m2). Każda działka ma dostęp do innej drogi, obydwie mogą być przedmiotem osobnej sprzedaży.

 

Działkę o pow. 7000 m2 Urszula H. wyceniła na 281.000 zł, a działkę o pow. 3500 zł na 147.000 zł.

 

Absurd wyceny dotyczy określenia przez nią wartości całości. Wyszło jej... 156.000 zł!

 

Tak, to nie żart. Gdyby ktoś chciał kupić działkę o pow. 7000 m2, to musiałby zapłacić 281.000 zł. Gdyby zapragnął nabyć jeszcze drugą działkę, to dostanie ją nie tylko w gratisie, ale cena pierwszej spadnie do 156.000 zł.

Czytelniczka poprosiła nas o interwencję.

 

Aktualizacja: 30 lipca. Komornik Michał Dobrzyński o skardze...

 

Czytelniczka zaskarżyła absurdalną wycenę nieruchomości. Przesyłając do sądu jej skargę, komornik Michał Dobrzyński dołączył swoją odpowiedź "na skargę dłużnika".

 

Komornik wniósł o oddalenie skargi w całości, jako niezasadnej i pozbawionej podstaw prawnych.

 

A dlaczego wg Dobrzyńskiego skarga jest niezasadna? Między innymi dlatego, że nieruchomość "stanowi obecnie jedną całość gospodarczą i może być przedmiotem obrotu rynkowego w całości, jako jedna nieruchomość, a tylko potencjalnie może stanowić odrębne nieruchomości".

 

Potencjalnie oznacza, że coś jest prawdopodobne lub może wystąpić w pewnych warunkach. Zupełnie to określenie nie przystaje do opisywanej nieruchomości. Każda z dwóch działek, mających dostęp do różnych dróg może być przedmiotem osobnej transakcji. Tak samo, jak obie działki mogą być sprzedane łącznie (zawsze jednak w akcie notarialnym będą wskazane dwie działki).

 

Dobrzyński w ogóle nie ustosunkował się do kwestii absurdalności wyceny sporządzonej przez biegłą.

 

Na marginesie.

Działki nie stanowią "jednej całości gospodarczej", gdyż granicą między nimi jest głęboki rów melioracyjny, prawie zawsze wypełniony wodą. Nie ma mostku nad tym rowem.

By przedostać się z działki na działkę, trzeba albo przejść nieruchomością sąsiada lub objechać kilka kilometrów.

 

 

Aktualizacja: 14 września

 

Komornikowi Dobrzyńskiemu zadaliśmy mailowo (9 i 17 sierpnia br.) kilka pytań:

- Jakie jest Pana wykształcenie?

- Ile w ostatnich 6. latach zlecił Pan Urszuli H. wycen nieruchomości?

- Ile z tych wycen było poddane ocenie przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

 

Nie uzyskaliśmy odpowiedzi, dlatego komornik otrzymał wezwanie (do przesłania odmowy udzielenia informacji) w trybie art 4.3. Prawa prasowego. Wezwanie komornik odebrał 4 września.

Na stanowisko czekamy do 18 września.

 

Aktualizacja: 15 września

Biegłej zadaliśmy mailowo (9 i 17 sierpnia br.) trzy pytania:

- Jakie jest Pani wykształcenie?

- Ile w ostatnich 6. latach wykonała Pani wycen na zlecenie komorników sądowych?

- Ile z tych wycen było poddane ocenie przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

 

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego do biegłej wysłaliśmy wezwanie (do przesłania odmowy udzielenia informacji) w trybie art 4.3. Prawa prasowego. Przesyłka czeka na odbiór w urzędzie pocztowym (drugie awizo jest z datą 12 września).

 

Najprawdopodobniej wezwanie nie zostanie odebrane. Biegła nie podjęła bowiem wcześniej pisma czytelniczki dwukrotnie awizowanego przez Pocztę Polską.

Jeśli Urszula H. nie odbierze przesyłki z żądaniem, poprosimy Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych o pomoc,

 

 

 

Aktualizacja: 18 września

 

Odpowiedź komornika Dobrzyńskiego:

 

- wykształcenie zgodne z art. 11 ust.1 pkt 6 Ustawy o komornikach sądowych

 

- w ostatnich 6. latach komornik zlecił biegłej H. sporządzenie 4. operatów szacunkowych

 

- komornik nie ma wiedzy, czy operaty te były poddane ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych

 

Komentarz

 

Komornik otrzyma dodatkowe pytania.

Z odpowiedzi można wywnioskować, że operaty nie były poddane ocenie, bo o takiej ocenie - komornik jest stroną postępowania - Dobrzyński wiedziałby.

cdn.

 

 

 

Jan Wels

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY