MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 20 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

confused 880735 340INTERWENCJA

Na 24 kwietnia komornik Hubar wyznaczył termin licytacji nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią. Jest to kamienica z częścią użytkową. Pani Ewa (właścicielka) poprosiła redakcję o pomoc w tej sprawie. Ma bowiem poważne zastrzeżenia co do samej wyceny, jak również jej aktualności. Komornik Hubar miał oddalić jej kilka wniosków o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Pani Ewa twierdzi, że sąd tych skarg nie rozpatrzył, a komornik już wyznaczył termin licytacji

 

Na razie brak odpowiedzi

Po ukazaniu się artykułu:

Kolejny skandal egzekucyjny w Nakle nad Notecią?

 

sędziemu Bartoszowi Łapińskiemu, prezesowi SR w Nakla nad Notecią zadałem pytania:

 

- ile jest nierozpoznanych skarg złożonych w Sądzie, a związanych z wyceną nieruchomości, która będzie licytowana w dniu 24 kwietnia br.? (dotyczy zarówno złej wyceny oraz oddalonych wniosków o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości)

- czy referendarz sądowy może orzekać o zabezpieczeniu skargi (dotyczy orzeczenia I Co... z dnia 11 kwietnia br.)?

- jeśli może, to nie ma przypadkiem za małego doświadczenia, by jednak w tak ważnej sprawie orzekać?

 

Odpowiedzi na razie nie otrzymałem. A szkoda, bo sprawa zaczyna wyglądać coraz ciekawiej. Dotarłem bowiem do postanowienia z dnia 11 kwietnia br. wydanego przez referendarza Monikę Wardę. Orzeczeniem tym referendarz oddalił wniosek czytelniczki o wstrzymanie licytacji nieruchomości. Warda uznała, że skargi na postanowienia komornika oddalające wnioski o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości "będą przedmiotem oceny referendarza i brak jest podstaw do wstrzymania licytacji". Jako główny argument Warda podała "koszty wyznaczenia licytacji poniesione przez wierzyciela".

 

Co najmniej dziwna argumentacja, gdyż nigdzie w kpc, w tym w artykule 951 kpc, nie znalazłem zapisu, by przy rozpatrywaniu wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie brać pod uwagę koszty poniesione przez wierzyciela. Albo jest podstawa do dodatkowego opisu i oszacowania, albo nie ma.

W postanowieniu brak natomiast informacji, czy referendarz przed wydaniem orzeczenia, zaznajomił się choć z jedną ze złożonych skarg.

 

Ctrl + C?

Tak się złożyło, że pan Arkadiusz z Nakła nad Notecią miał podobną sprawę. Z tym, że egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik sądowy Tadeusz Matusiak. Tu również został złożony wniosek komornikowi o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. W ślad za nim sąd otrzymał wniosek o wstrzymanie licytacji. Postanowieniem z dnia 5 kwietnia referendarz Monika Warda oddaliła ten wniosek, przedstawiając taką samą argumentację jak w przypadku pani Ewy. Po dokładnej analizie dwóch orzeczeń wydanych przez Wardę nietrudno dojść do przekonania, że uzasadnienia postanowień są prawie identyczne.

 

Komornik Matusiak nie przeprowadził jednak licytacji, gdyż uznał wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości za zasadny. Pan Arkadiusz wpłacił zaliczkę na biegłego (1500 zł) i komornik termin zniósł.

Cdn.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY