MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 27 października 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

swans 3858247 960 72027 kwietnia tego roku komornik sądowy Leszek Bończyk z Radziejowa ukończył opis i oszacowanie zabudowanej, rolnej nieruchomości. Tę czynność komornika zaskarżył wierzyciel. Komornik nie uwzględnił skargi, więc trafiła ona do radziejowskiego sądu

 

W skardze wierzyciel zarzucił nierzetelność operatu szacunkowego. Uznał, że biegła za nisko wyceniła licytowaną nieruchomość, co jest niekorzystne dla dłużnika. Zarzucił biegłej, że nie podała dokładnych adresów urzędowych nieruchomości porównawczych, co nie byłoby, wg niego, naruszeniem ustawy o danych osobowych. Dodał, że w operacie powinny znaleźć się dwa lub trzy zdjęcia nieruchomości porównawczych, co dałoby „lepszy ogląd na sprawę”.

 

Broniąc się przed tym zarzutem biegła wskazała w piśmie z 28 lipca, że dysponuje pełnymi danymi transakcji rynkowych nieruchomości porównawczych i gotowa jest udostępnić je sądowi. Podkreśliła jednak, że naruszałoby to ustawę o danych osobowych.

 

Postanowieniem z 31 lipca sędzia Anna Pawłowska oddaliła skargę jako bezzasadną. Wskazała, że w "rozpoznawanej skardze skarżący nie wykazał okoliczności, które poddałyby w wątpliwość prawidłowość sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości". Sąd uznał, że sporządzona wycena jest prawidłowa.

 

Postanowienie sądu zaskarżył dłużnik. Co ciekawe, on też zaskarżył opis i oszacowanie, dołączając do skargi dowody na to, że wycena jest nierzetelna. Jego skarga nie została jeszcze rozpatrzona.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY