MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

wire 3280588 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Wiesław Gaczyński z Bytomia 26 września 2017r. dokonał czynność - opis i oszacowanie nieruchomości (mieszkania) pana Tadeusza. W pouczeniu protokołu opisu i oszacowania napisał, że czynność opisu i oszacowania "podlega zaskarżeniu w terminie 14 dni od daty jego ukończenia do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności"

 

To było błędne pouczenie.

 

Więcej o sprawie:

Komornikowi zwrócono uwagę. A co z sędzią?

 

 

Aleksandra Sprung, rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej w Katowicach przesłała 6 listopada takie wyjaśnienie:

"W odpowiedzi na zapytanie prasowe informuję, iż w dniu wczorajszym, Rada Izby Komorniczej w Katowicach zapoznała się z aktami postępowania podczas posiedzenia, które ma miejsce w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W związku z powyższym udzielam Panu odpowiedzi na zapytanie prasowe informując, iż w ocenie Rady, nie negując błędu komornika Gaczyńskiego, uchybienie w pouczeniu nie stanowiło naruszenia zasad etyki zawodowej w takim stopniu, aby uzasadniało wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, iż wskazane uchybienia mogłoby zostać w prosty sposób skorygowane przez sąd, gdyby dłużnik uzupełnił braki formalne skargi, stosując się do wezwania sądu, które otrzymał. Zgodnie z art. 767 (3) k.p.c. w takiej sytuacji nawet odrzucając skargę sąd może wydać zarządzenie komornikowi, które spowodowałoby usunięcie wskazanych uchybień na podstawie 759 par. 2 k.p.c. Niestety taka możliwość nie zaistniała prawdopodobnie również ze względu na wspomniane powyżej nieuzupełnienie przez dłużnika braków skargi, co musiało skutkować jej odrzuceniem, niezależnie od pouczenia zastosowanego przez komornika. Ponadto Sąd mógłby wówczas zastosować zasadę, iż błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia tego środka zaskarżenia nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia tego środka co wynika z uchwały składu połączonych Izb Sądu Najwyższego.

Omawiane uchybienie miało charakter incydentalny i wynika z niejednolitej interpretacji, wciąż zmieniających się, przepisów. Komornik nie uznał ponownej skargi, gdyż jej podstawy były już przedmiotem rozstrzygnięciem sądu na skargę dłużnika natomiast co do zarzutów odnośnie wyceny nieruchomości, komornik działał na podstawie opinii biegłego i uznał ją za rzetelną, co było podstawą nie uwzględnienia skargi dłużnika również w tym zakresie".

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY