MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 5 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 67401 340INTERWENCJA

Postanowieniem z 12 lutego br. Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił zażalenie pana Sebastiana na oddalenie jego skargi na opis i oszacowanie nieruchomości. Skargę oddalił Sąd Rejonowy w Radziejowie, gdyż nieruchomość położona jest w powiecie radziejowskim. Egzekucję  z nieruchomości czytelnika prowadzi komornik sądowy Leszek Bończyk

Wycena nieruchomości jest z 2014r., wg cen głównie z 2013r. Nieruchomość to działka mająca przeznaczenie jako "zurbanizowane tereny niezbudowane lub w trakcie zabudowy", na której znajdował się budynek magazynowy (spichrz) o pow. użytkowej 300 m2.  Znajdował się, gdyż zgodnie z decyzją starosty radziejowskiego z 2017r. - budynek został rozebrany. W wycenie z 2014r. wartość budynku miała decydujące znaczenie dla wartości całej nieruchomości.

Czytelnik twierdzi, że powiadomił komornika i sąd o rozbiórce. Gdyby zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, została przeprowadzona aktualizacja operatu (jest tylko ważny rok), to istotna zmiana w nieruchomości zostałaby uwzględniona.

Czytelnik chce, by redakcja ustaliła, jak to możliwe, że sąd nie nakazał komornikowi aktualizacji wyceny. 

 

JW

 foto: Pixabay

 

Art. 156.3. Ustawy o gospodarce nieruchomościami: Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.    

Wstyd egzekucyjny we Włocławku

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY