MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 8 kwietnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

msMarcin M., komornik sądowy z Chrzanowa, został odsunięty od wykonywania czynności i zawieszony przez ministra sprawiedliwości w pełnieniu obowiązków służbowych. Do Prokuratury Krajowej zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika oraz wniosek o objęcie sprawy nadzorem służbowym

 

W prowadzonych z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości postępowaniach kontrolnych ujawniono szereg bulwersujących nieprawidłowości w pracy komornika, dlatego prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie złożył wniosek o odwołanie Marcina M. z zajmowanego stanowiska z uwagi na rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa.

Kontrola w kancelarii komorniczej wykazała m.in., że komornik wydawał pieniądze na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem.

 

Liczne publikacje medialne na temat pracy komornika spowodowały zgłaszanie się osób poszkodowanych przez Marcina M., które sygnalizowały nielegalne zajęcia mienia, wywieranie presji na dłużników czy podstępne wejścia do ich domów położonych poza rewirem działania komornika.

 

Marcin M. wszczął też m.in. nieuprawnioną egzekucję wobec 11-letniej dziewczynki - Zuzi. Dzięki interwencji przeprowadzonej pod nadzorem wiceministra sprawiedliwości komornik wycofał się z nieuprawnionego zajęcia renty dziecka i zwrócił jej rodzinie pieniądze. 

 

 

 

LS


Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY