MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 21 stycznia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

town sign 749613 12801 stycznia wejdzie w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Jej celem jest wzmocnienie pozycji wierzycieli, w tym zwłaszcza poprawa pozycji mniejszych firm. Dziś - według szacunków – brak zapłaty w terminie dotyka od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo, w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności

Czytaj więcej...

question mark 460868 340Tak wynika z uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy, przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich. Spór dotyczył tego, czy po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej syndykowi przysługiwało roszczenie względem członków kas o pokrycie straty w podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, w sytuacji gdy Walne Zgromadzenie Kasy nie podjęło uchwały o sposobie pokrycia straty jeszcze przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej...

garden sculpture 2351652 1280INTERWENCJA

8 października br., w kancelarii komornika sądowego Tomasza Adamskiego miała odbyć się licytacja nieruchomości, której właścicielem jest spółka z Warszawy. Spółka od końca 2010 roku nie ma zarządu

Czytaj więcej...

brain 1845962 1280Komornik sądowy Daniel Wach Z Ostrowi Mazowieckiej prowadzi egzekucję z majątku czytelników, państwa M. Pani M. jest osobą przykutą trwale do łóżka, mężowi udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej przed wszystkimi instytucjami. Pełnomocnictwa tego nie chciał jednak honorować komornik

Czytaj więcej...

question mark 2492009 340 copy copyINTERWENCJA

Powszechną praktyką firm windykacyjnych jest dochodzenie przedawnionych roszczeń konsumenckich. Do sądu z tym pójść nie mogą, by uzyskać nakaz zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 117. § 2(1). kc: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY