MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 22 kwietnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

clause 67401 340Nabycie nieruchomości upadłego sprzedanej przez syndyka nie zostało wymienione jako wyjątek od ogólnego zakazu eksmisji, dlatego też tytuł wykonawczy nakazujący opróżnienie mieszkania upadłego, w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie może zostać wykonany

Czytaj więcej...

question 940528 960 720Pan X miał długi i w 2011 r. doszło do licytacji jego majątku. Licytację budynku w centrum miejscowości C. wygrali państwo T. – wierzyciele pana X. Ale inna wierzycielka, pani S., miała prawa do tego budynku na podstawie umowy leasingowej z panem X

Czytaj więcej...

stress 3853148 340Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego na korzyść obywatela. Za zapłatę czynszu i innych opłat odpowiadają bowiem solidarnie z najemcą stale mieszkające z nim osoby pełnoletnie

Czytaj więcej...

stress 3853148 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 października 2018 oddalającego zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z 7 sierpnia 2017 roku w sprawie przesądzenia prawa własności lokalu mieszkalnego

Czytaj więcej...

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Tomasz Wociechowski, komornik sądowy z Jędrzejowa, zaplanował na dzień 21 grudnia br. licytację licznych nieruchomości rolnych pana Ernesta. Licytowane mają być działki zabudowane, jak i pola uprawne

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY