MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 5 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

adlugPrezes UOKiK wydał dwie decyzje wobec spółki Certo Kancelaria Janowicz-Stradomska i Wspólnicy sp.k. z Warszawy. Oferuje ona konsumentom programy „Ulga od długu” i „Spłacam swoje długi”, które mają doprowadzić do redukcji zadłużenia

Czytaj więcej...

right 4926156 128011 miesięcy opóźnienia w uruchomieniu aplikacji elektroniczny tytuł wykonawczy (eTW), liczne błędy określane jako krytyczne, np. dublowanie dokumentów. Dodatkowo przez pierwsze dwa tygodnie po uruchomieniu aplikacji eTW z powodu niewdrożenia komponentu Aplikacje Krytyczne wstrzymana została w Polsce egzekucja dla nowych tytułów wykonawczych

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720 copyNieobowiązujący już przepis specustawy covidowej nie dotyczył wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – orzekł NSA 27 marca 2023 r. (sygn. I FPS 2/22)

Czytaj więcej...

question palący znak zapytaniaTa egzekucja nieruchomości położonej w powiecie jędrzejowskim znana jest już czytelnikom

Czytaj więcej...

clause 67401 340Powódka nabyła nieruchomość na komorniczej licytacji. Zanim postanowienie o przesądzeniu własności stało się prawomocne, jeden z wierzycieli dłużnika wniósł o obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową. Powódka wniosła o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, ale Sąd Okręgowy oddalił powództwo

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY