MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 7 grudnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

question mark 2492009 340 copy copyINTERWENCJA

Powszechną praktyką firm windykacyjnych jest dochodzenie przedawnionych roszczeń konsumenckich. Do sądu z tym pójść nie mogą, by uzyskać nakaz zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 117. § 2(1). kc: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi

Czytaj więcej...

system 927147 340 1Do UODO wpływają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli, firmy windykacyjne, czy komorników sądowych. Pojawia się wiele kwestii dotyczących legalności sposobu przetwarzania danych dłużników przy np. sprzedaży wierzytelności

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie uszczuplenia lub udaremnienia zaspokojenia ponad 50 wierzycieli jednej ze spółek poprzez zbycie należących do niej nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego innej nieruchomości

Czytaj więcej...

droga nik mandatyNajwyższa Izba Kontroli ponownie rekomenduje wprowadzenie rozwiązań prawnych oraz informatycznych uzależniających usunięcie punktów karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców od uprzedniego uiszczenia grzywny. Mogłoby to skutecznie motywować kierowców do płacenia mandatów

Czytaj więcej...

scandal 230906 340INTERWENCJA

Jeden z sądów rejonowych wystąpił do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Operat został sporządzony przez biegłego powołanego przez komornika sądowego. Komornik prowadzi bowiem licytację nieruchomości czytelnika

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY