MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 18 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja


Dłużnicy wprowadzani byli w błąd.

 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 18.10.2010r. ( DDK NR 14/201), uznała za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, między innymi następujące działania firmy Intrum Justitia sp. z o.o.:

Czytaj więcej...

Przyznają certyfikaty, a mają problemy ze skleceniem poprawnych zdań w języku ojczystym.

Czytaj więcej...

WERYFIKACJA POZIOMU SATYSFAKCJI Z PROWADZONYCH CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH
- czyli Windykator demolka (z AIG), część 2.
"Odwiedziny" przez windykatora z banku AIG mieszkanki Kielc w miejscu jej pracy opisaliśmy
w artykule WINDYKATOR DEMOLKA (z AIG).
Zastraszona kobieta napisała skargę na działania windykatora i przesłała
ją do Komisji
Nadzoru Finansowego oraz do banku.
Pod koniec lutego klientka banku AIG otrzymała informację z KNF, iż
Departament
Ochrony Klientów zajął się jej skargą i zażądał od banku wyjaśnień
(pismo KNF poniżej).
Bank najwyraźniej też zajął się skargą, gdyż spłodził dwa pisma. W
jednym jest
informacja, że ten sam! windykator pofatyguje się z odwiedzinami, ale
teraz
w miejscu jej ...zamieszkania. W piśmie ani słowa o tym czy wizyta
będzie równie
przyjemna jak poprzednia.
Drugie to ankieta: "W ramach weryfikacji poziomu Pani satysfakcji z
prowadzonych
czynności windykacyjnych". Wygląda więc na to, że bankowcy nie
zorientowali się,
że skarga dotyczy zerowej satysfakcji z dotychczasowej windykacji.
Po przeczytaniu ankiety ma się jednak wątpliwości czy o jakąkolwiek
weryfikację
satysfakcji chodzi. Cała bowiem konstrukcja ankiety sprawadza się do
tego, aby
udowodnić klientowi, że jakkolwiek by nie odpowiedział na pytania, to i tak
wyjdzie na idiotę (ankietę zamieszczamy pod artykułem).
Klientkę AIG dotknęły szczególnie dwa pytania:
1. Czy chce Pani spłacić zadłużenie polubownie?
2. Czy woli Pani spłacić zadłużenie w ramach kosztownej egzekucji
komorniczej?
Przypomnijmy - w zeszłym roku bank został przez nią sądownie zawezwany do ugody.
Do rozprawy przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu nie doszło, gdyż AIG
poinformował
dłużniczkę, że nie jest zainteresowany żadną ugodą.
- Z głupim by się lepiej rozmawiało - mówi rozżalona kobieta.
Trzeba przyznać, że tą ankietą, to bankowcy się nie popisali. Wystarczyło
zadać
inne pytania, aby ankietowany był zadowolny.
Można było np. spytać:
1. Czy windykator uderzył Panią kijem bejsbolowym?
TAK - NIE
2. Czy windykator groził Pani zastrzeleniem z broni maszynowej?
TAK - NIE
3. Czy windykator obciął Pani dłoń?
TAK - NIE
Odpowiedzi 3 x NIE oznaczają, że jest Pani bardzo zadowolona z naszych
dotychczasowych usług windykacyjnych.
Amen.
Jan Wels

czyli Windykator demolka (z AIG), część 2.


"Odwiedziny" przez windykatora z banku AIG mieszkanki Kielc w miejscu jej pracy opisaliśmy w artykule WINDYKATOR DEMOLKA (z AIG).

Czytaj więcej...

Przemysław T.  z jednej z firm windykacyjnych z Wrocławia, będąc pełnomocnikiem Getin Banku prowadzi na rzecz banku czynności windykacyjne.

Czytaj więcej...

Co może windykator?

Poniżej zamieszczamy skargę, jaką jedna z mieszkanek Kielc napisała na działanie windykatora, który "odwiedził" ją w miejscu pracy.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY