MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 18 lipca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

question mark 96288 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Remigiusz Wierzbicki z Jeleniej Góry prowadzi egzekucję z majątku Moniki R. Między innymi jest to egzekucja z mieszkania znajdującego się w budynku położonym w centrum Szklarskiej Poręby

Czytaj więcej...

money 1721976 340W wystąpieniu z 28 listopada 2018 r., skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył problem nieskutecznej ochrony małżonka dłużnika w przypadku egzekucji ze wspólnego rachunku bankowego (dłużnika i jego małżonka)

Czytaj więcej...

MS zdjęcieRada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która skraca okres przedawnienia roszczeń i wzmacnia prawa konsumentów. Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia

Czytaj więcej...

businessman 2953856 340INTERWENCJA

Pan Tomasz z Łukowa wniósł pismem z dnia 30 września zeszłego roku zarzuty do planu podziału sumy uzyskanej przez komornika w wyniku sprzedaży jego nieruchomości. Podniósł między innymi zarzut, że komornik Grzegorz Bartyś z Łukowa w planie podziału, przyjął błędnie, że sprzedaż jego nieruchomości wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT w wys. prawie 300.000 zł

Czytaj więcej...

question mark 2123967 340INTERWENCJA

Pismem z dnia 5 grudnia 2017r. pan Zdzisław z Kłodzka wniósł pozew do kłodzkiego sądu o stwierdzenie nieważności postępowania cywilnego - przybicie i przesądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. W pozwie napisał między innymi:

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY