MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 19 stycznia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

question mark 3255140 340INTERWENCJA

Wojciech Wołoszyk, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy postanowieniem z 28 maja br. oddalił wniosek pana Mariana o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sprawa dotyczy powództwa wytoczonego przez bank PKO BP SA, który żąda od czytelnika ponad 100.000 zł

Czytaj więcej...

spherical ball joint 113240 340INTERWENCJA

Czytelnik otrzymał od komornika sądowego Marcina Kurkowskiego z Poznania wezwanie do opróżnienia lokalu (domu wielorodzinnego). Komornik dał czytelnikowi 14 dni na przeprowadzkę do Złotego Stoku, do lokalu położonego przy jednej z głównych ulic miasteczka. Komornik wskazał więc lokal tymczasowy podany mu przez pełnomocnika wierzyciela. Wierzycielem jest Getin Noble Bank SA (to on chce eksmisji), a pełnomocnikiem banku wrocławska spółka z o.o. Masta

Czytaj więcej...

hail 3174126 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Czytaj więcej...

meeting 1453895 34029 maja Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o dalszych środkach prawnych podjętych przez Urząd KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”)

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY