MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 lutego 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

meeting 1453895 34029 maja Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o dalszych środkach prawnych podjętych przez Urząd KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”)

Czytaj więcej...

scandal 230906 34017 maja Zarząd Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych powziął informację, przekazaną przez działającą przy KPF Komisję Etyki, o nałożeniu na Członka KPF – firmę GetBack S.A. kary zawieszenia prawa do używania logo KPF oraz jakichkolwiek informacji odnoszących się do członkostwa w tej organizacji w materiałach promocyjnych czy informacyjnych spółki na okres sześciu miesięcy, a także o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków KPF z wnioskiem o wykluczenie GetBack S.A. z grona Członków KPF

Czytaj więcej...

dare 2247312 340Pani Barbara otrzymała z Kancelarii Corpus Iuris reprezentującej Open Finance Wierzytelności Detalicznych SFIZ "propozycję zawarcia ugody". Wskazano takie zalety ugody: uregulowanie zobowiązania i uniknięcie niedogodności związanych z posiadaniem zadłużenia, zaprzestanie naliczania przez wierzyciela dalszych odsetek i kosztów, uniknięcie egzekucji komorniczej, wykreślenie z biur informacji gospodarczej oraz usunięcie wierzytelności z giełd wierzytelności

Czytaj więcej...

dung 207878 340Wobec zwiększającej się liczby skarg na działania podmiotów uczestniczących w procesie sprzedaży obligacji GetBack SA, UKNF zwraciło się do inwestorów, którzy działaniami pośredników zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru oferowanych obligacji spółki GetBack i ryzyka z nimi związanego, aby kierowali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do właściwych jednostek prokuratury

Czytaj więcej...

laughter 995213 340INTERWENCJA

Komornik Marek Polański z Warszawy prowadzi egzekucję z majątku pana Roberta, między innymi z mieszkania. Wycena jest jednak z 2015r. Czytelnik wniósł więc o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Do wniosku z dnia 8 kwietnia br. dołączył wydruki z Rejestru cen i wartości nieruchomości potwierdzające znaczący wzrost cen mieszkań w ostatnich latach

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY