MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 22 kwietnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

folders 25133 34013 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł

Czytaj więcej...

scandal 230906 340INTERWENCJA

Pani Zofia pismem z dnia 26 marca br. zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłą sądową, która miała drastycznie zaniżyć wycenę jej nieruchomości w egzekucji komorniczej oraz wykonać ją niezgodnie z kpc. W zawiadomieniu był wniosek o zlecenie oceny prawidłowości sporządzonego operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców

Czytaj więcej...

question mark 3255140 340INTERWENCJA

Wojciech Wołoszyk, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy postanowieniem z 28 maja br. oddalił wniosek pana Mariana o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sprawa dotyczy powództwa wytoczonego przez bank PKO BP SA, który żąda od czytelnika ponad 100.000 zł

Czytaj więcej...

spherical ball joint 113240 340INTERWENCJA

Czytelnik otrzymał od komornika sądowego Marcina Kurkowskiego z Poznania wezwanie do opróżnienia lokalu (domu wielorodzinnego). Komornik dał czytelnikowi 14 dni na przeprowadzkę do Złotego Stoku, do lokalu położonego przy jednej z głównych ulic miasteczka. Komornik wskazał więc lokal tymczasowy podany mu przez pełnomocnika wierzyciela. Wierzycielem jest Getin Noble Bank SA (to on chce eksmisji), a pełnomocnikiem banku wrocławska spółka z o.o. Masta

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY