MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

mistake 1966460 340Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi w sprawie nieprawidłowości w dokonywaniu przez ZUS potrąceń w trakcie trwającego postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które pobierają świadczenia ZUS

Czytaj więcej...

mushroom 2507784 340GUS przedstawił dane dotyczące działalności przedsiębiorstw windykacyjnych w 2017 roku. Badaniem objęto 105 podmiotów zajmujących się windykacją. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec roku, wyniosła 91,6 mld zł. 77,1% stanowiły wierzytelności konsumenckie. Badane podmioty prowadziły 12,8 mln spraw dotyczących wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, w tym 11,6 mln spraw stanowiły wierzytelności konsumenckie

Czytaj więcej...

nature 3116798 340Ktoś, kto po 30 kwietnia 2016 r. kupił ziemię rolną, musi przez 10 lat ją osobiście uprawiać i nie może jej w tym czasie sprzedać. Ograniczenia te nie obejmują jednak nabywców licytacyjnych ziemi w sprawach egzekucyjnych, które wszczęto przed wejściem nowych przepisów w życie - orzekł Sąd Najwyższy

Czytaj więcej...

handcuffs 258000 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 31 sierpnia 2018 roku zatrzymane zostały dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY