MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Windykacja

hail 3174126 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Czytaj więcej...

meeting 1453895 34029 maja Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o dalszych środkach prawnych podjętych przez Urząd KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”)

Czytaj więcej...

scandal 230906 34017 maja Zarząd Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych powziął informację, przekazaną przez działającą przy KPF Komisję Etyki, o nałożeniu na Członka KPF – firmę GetBack S.A. kary zawieszenia prawa do używania logo KPF oraz jakichkolwiek informacji odnoszących się do członkostwa w tej organizacji w materiałach promocyjnych czy informacyjnych spółki na okres sześciu miesięcy, a także o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków KPF z wnioskiem o wykluczenie GetBack S.A. z grona Członków KPF

Czytaj więcej...

dare 2247312 340Pani Barbara otrzymała z Kancelarii Corpus Iuris reprezentującej Open Finance Wierzytelności Detalicznych SFIZ "propozycję zawarcia ugody". Wskazano takie zalety ugody: uregulowanie zobowiązania i uniknięcie niedogodności związanych z posiadaniem zadłużenia, zaprzestanie naliczania przez wierzyciela dalszych odsetek i kosztów, uniknięcie egzekucji komorniczej, wykreślenie z biur informacji gospodarczej oraz usunięcie wierzytelności z giełd wierzytelności

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY