MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

clause 684509 960 720Prokuratura prowadzi działania w sprawie budzącej wątpliwości prawne reprywatyzacji ziemi, która wcześniej przeszła na własność Skarbu Państwa w latach 40-tych ubiegłego wieku. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego kilku skarg nadzwyczajnych podważających wyroki Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, na mocy których przekazano nieruchomości

Czytaj więcej...

aaamiszmaszMiszmasz Twoja Gazeta ponownie będzie roznoszona bezpośrednio do domów, mieszkań i firm. Najbliższe wydanie w grudniu 2023r. (z datą styczniową 2024r.) w nakładzie 30.000 egzemplarzy

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 7 lipca 2022 r., którym zobowiązano kobietę do zapłaty 33 tys. zł na rzecz banku. Pozwana nie zawierała żadnej umowy z bankiem – padła ofiarą oszustwa

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand skierował skargę nadzwyczajną w obronie praw poręczyciela, którego sąd zobowiązał do solidarnej zapłaty roszczenia wynikającego z weksla in blanco

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podjął interwencję w sprawie postępowań wszczynanych przez Rzecznika Praw Pacjenta przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży tzw. medycyny komplementarnej

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY