MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 26 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

jaffa 1608610 340Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie biorą udział w dzisiejszej operacji wymierzonej w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy

Czytaj więcej...

silhouette 3347559 340Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał dwch mężczyzn za stworzenie „piramidy finansowej” oraz prowadzenie działalności bankowej bez pozwolenia. Swoimi działaniami oskarżeni mężczyźni wyrządzili szkodę w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości prawie 64 milionów złotych. Pokrzywdzonych zostało 641 osób

Czytaj więcej...

hitachi WORM rodo fotoBanki czekają na opinię UOKiK dotyczącą rozwiązania sektorowego, które miałoby rozwiązać problem tzw. trwałego nośnika. To zagadnienie już od kilku miesięcy spędza sen z powiek bankowcom, którym grożą wielomilionowe kary. W międzyczasie kilka największych banków w Polsce zdecydowało się na wdrożenie rozwiązania trwałego nośnika opartego o macierz WORM, na podstawie koncepcji przedstawionej w UOKIK i opracowanej przez koncern technologiczny Hitachi

Czytaj więcej...

amanita 2746658 340W dniu 24 kwietnia  br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o środkach prawnych podjętych przez KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA (Spółka lub Emitent)

Czytaj więcej...

police 1230974 340HFPC przedstawiła opinię przyjaciela sądu Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY