MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 27 maja 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

money laundering 1963184 340 copyAgenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.

Czytaj więcej...

document 428334 340Czy konieczność podpisania umowy w obecności kuriera, bez możliwości swobodnego zapoznania się z jej treścią, jest zgodna z prawem? Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie sporu Prezesa UOKiK i Orange, zadał takie pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Rozstrzygnięcie będzie ważne dla całego rynku telekomunikacyjnego i może wpłynąć na sposób doręczania umów

Czytaj więcej...

thief 1562699 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Skuteczna walka z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy – jest jednym z ważniejszych celów nowelizacji ustawy

Czytaj więcej...

money 1017463 34015 maja prezydent podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Czytaj więcej...

dung 207878 340Wobec zwiększającej się liczby skarg na działania podmiotów uczestniczących w procesie sprzedaży obligacji GetBack SA, UKNF zwraciło się do inwestorów, którzy działaniami pośredników zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru oferowanych obligacji spółki GetBack i ryzyka z nimi związanego, aby kierowali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do właściwych jednostek prokuratury

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY