MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 17 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Miszmasz artykuły

code 298493 340Równy dostęp do niezawisłych sądów, do rzetelnych ekspertyz biegłych sądowych to jeden z filarów przestrzegania praw człowieka. Rolę biegłych ocenił Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas II Kongresu Praw Obywatelskich w Warszawie. Prezes NIK wziął udział w panelu dyskusyjnym: ”Konieczne zmiany w systemie biegłych sądowych”

Czytaj więcej...

trademark 39682 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Nowelizacja przepisów była potrzebna ze względu na konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych

Czytaj więcej...

clause 684510 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Znowelizowane przepisy zmieniają zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Czytaj więcej...

mobile 799514 340Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego wprowadza kilka ważnych zmian dla konsumentów korzystających z usług sieci komórkowych, telefonii stacjonarnej, telewizji kablowej i satelitarnej

Czytaj więcej...

bankrupt 2340287 340Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 23 decyzje w sprawie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Sześć z nich zakończyło się nałożeniem na przedsiębiorców kar w łącznej wysokości 57 mln zł. Do tej pory wyroki zapadły w 5 sprawach. Urząd zawarł też porozumienia z 17 ubezpieczycielami. Obniżyli oni opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY