MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

polemiki

W związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) SSP „Iustitia” postuluje wprowadzenie zmian zmierzających do odpolitycznienia procesu wyboru sędziów Trybunału i podwyższenia ich rangi oraz usunięcia wątpliwości, co do wykładni tej ustawy.

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu strony antyegzekucja.plDługi częściej wynikają nie z zasobności portfela, ale z cech charakteru, wyznawanych wartości czy podejścia do życia. Z badania „Portret zadłużonych Polaków” Grupy KRUK i Domu Badawczego Maison wynika, że największą grupę wierzycieli stanowią Zapominalscy.

Czytaj więcej...

Polskie przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami, coraz aktywniej penetrują rynki zagraniczne. Niektóre z nich stają się częścią międzynarodowych grup kapitałowych. Postępuje konsolidacja polskiego sektora wierzytelności.

Czytaj więcej...

eu-szpieguje-mW New York Timesie ukazał się artykuł Nilsa Muiznieksa, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat zagrożeń związanych z inwigilacją obywateli we współczesnym świecie.

Czytaj więcej...

24.09.2015 r., Warszawa

Informacja prasowa:

Rzecznik ETS: Kredyt walutowy nie jest instrumentem finansowym

Trybunał powinien uznać, że iż kredyt denominowany w walucie obcej ale udzielony i spłacany w walucie krajowej według kursu z dnia spłaty nie jest – oraz nie zawiera w sobie – instrumentu finansowego albo finansowej usługi w rozumieniu Dyrektywy MiFID – to opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikowana w dniu 17 września 2015 roku.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY