MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

polemiki

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wprowadza na rynek nową formę zakupu sprzętu poleasingowego. Nowoczesna internetowa platforma aukcyjna ma na celu usprawnienie procesu zakupu poleasingowych środków trwałych, m.in. pojazdów i maszyn.

Czytaj więcej...

Witam!

Co do bulwersujących doręczeń dok. przez kom. na rzecz firmy GetBack i inne. proszę pamiętać (i sprawdzić tak w projekcie ustawy jak i w komentarzach), że celem i sensem doręczeń przez kom. sąd. miało być szybkie i sprawne dotarcie do adresata nieodbierającego koresp. wysyłanej "klasycznym sposobem" i zapewnienie 100% skuteczności takiego doręczenia (tzn. wyeliminowanie czynnika niesolidnego listonosza).

Czytaj więcej...

Kraków, dnia 28 lipca 2015

Komunikat prasowy Pro Futuris

Zrzut Pro Futuris-maleW dniu wczorajszym na naszym faceblogu Pro Futuris pojawił się wpis sugerujący, że Prokuratura Generalna RP celowo nakazała jednostkom Policji i podległym Prokuraturom Rejonowym umarzanie bez rozpoznania zgłoszeń (por. załączony plik ze zrzutką FB).

Czytaj więcej...

Informacja
nt. stanu wykorzystania przez konsumentów
możliwości przenoszenia rachunków bankowych
zgodnie z Rekomendacją Związku Banków Polskich
w I półroczu 2015 roku

W związku z implementacją Rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., przekazuje się poniżej informację dotyczącą wolumenu przeniesień/ zamknięć rachunków bankowych, dokonanych na mocy Rekomendacji ZBP w I półroczu 2015 r.

Czytaj więcej...

Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15 lat i więcej, liczącej 3000 respondentów, metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzono w terminie 21.11-04.12.2014.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY