MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

polemiki

r-k-uokikW 2013 roku rzecznicy konsumentów udzielili ponad 443 tys. porad. Przeszło 77 tys. dotyczyło zakupu odzieży i obuwia. Konsumenci mieli też sporo problemów z usługami telekomunikacyjnymi, finansowymi dostawą energii oraz zakupem sprzętu RTV i AGD.

Czytaj więcej...

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Czytaj więcej...

dap-polemikiAudyty  Demokratyczne  mają  już  na  świecie  pewną,  choć  niezbyt  długą,  tradycję.  Powstawały jako zamierzenia nie tyle naukowe, ile lokujące się w nurcie  policy analysis, odnoszące się do zagadnienia  makrodemokracji  –  nie  tylko  jej  normatywnych  wizji,  lecz  głównie  jej funkcjonalności i praktycznej diagnozy. Poszczególne narodowe tradycje audytów znacznie się różnią  –  w  jednych  ocenia  się  owo  funkcjonowanie  dość  szczegółowo,  w  innych  –  raczej generalnie. Jedne uznają, że nie można mówić o jakości demokracji bez uprzedniego dokładnego określenia, jakiego modelu demokracji to rozważanie dotyczy, inne zaś ignorują to zagadnienie.

Niektóre  powstawały  wtedy,  gdy  zatroskani  obywatele,  będący  jednocześnie  profesjonalistami nauk społecznych, dostrzegali poważne uchybienia w działaniu demokracji albo wręcz obawiali się  o  jej  przyszłość.  Pozostałe  były  wynikiem  spokojnego  namysłu  i  konsekwencją  dojścia  do wniosku,  że  zbiorowa  i  publiczna  dyskusja  nad  zagadnieniami  ładu  politycznego  jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia.

Czytaj więcej...

kontrola-dzialalnosci-pocztowejPrezes UKE przedstawia wyniki kontroli operatorów pocztowych.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe implementowała do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, co zapoczątkowało wdrożeniem nowych zasad funkcjonowania rynku pocztowego.

Czytaj więcej...

lewiatan-logo

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 27.08.2014 r.

 

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość nadawania przesyłek rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych a nie tylko Poczty Polskiej – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY