MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

18 października obchodzony jest 10. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji organizowane są różnego rodzaju wydarzenia odnoszące się do zjawiska handlu ludźmi. Skierowane są one do ekspertów oraz do szerokiej publiczności

 

18 października, a więc w Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi ogłoszony zostanie konkurs dla młodzieży na logo/hasło międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, który skupia wszystkie podmioty zaangażowane w walkę ze zjawiskiem handlu ludźmi w Polsce. Tego dnia w Łodzi odbędzie się również masz przeciwko handlowi ludźmi.

 

Kolejnym wydarzeniem w dniu 20 października będzie 11 konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej na temat „Wsparcie dla cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi - dobre praktyki mechanizmu referencyjnego”. Na wydarzenie to zaproszono prokuratorów koordynujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury postępowania, których przedmiotem jest handel ludźmi.

 

W dniach 19 - 21 października odbędzie się odprawa służbowa połączona z warsztatami szkoleniowymi pod tytułem „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nim powiązanych”. Organizowana jest ona przez Wydział do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP dla policjantów z zespołów KWP/KSP, CBŚP z udziałem przedstawicieli MSWiA, Prokuratury Krajowej, KGSG, polskich oficerów łącznikowych i oficerów łącznikowych Policji akredytowanych w Polsce oraz organizacji pozarządowych.

 

Ponadto 26 października warmińsko-mazurski Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi organizuje konferencję na temat handlu ludźmi.

 

Liczne działania prokuratur

Polska podejmuje wiele działań na rzecz walki z tą przestępczością, a także prowadzi wiele działań prewencyjnych. Istotną rolę w ramach tych działań odgrywają powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. W Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Prokuraturach Regionalnych oraz 31. Prokuraturach Okręgowych funkcjonują prokuratorzy odpowiedzialni za koordynację postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest handel ludźmi.

 

Corocznie sporządzane są raporty, których przedmiotem jest między innymi aktywność prokuratury na polu krajowym i międzynarodowym w zakresie przeciwdziałania, ścigania i zwalczania zjawiska, dane z postępowań przygotowawczych oraz wynikające z ich analizy tendencje zjawiska, jak również orzecznictwo z tego zakresu czynów zabronionych.

 

W Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji opracowano również „Wskazówki metodologiczne dotyczące postępowań w sprawach o handel ludźmi”. Są one opublikowane w Zeszycie 10/2015 wydawnictwa „Prokuratura i Prawo”.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY