MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

21 maja Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na karę 10 lat pozbawienia wolności Janusza S. oskarżonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o kierowanie w okresie od listopada 2009 r. do maja 2014 r. zorganizowaną grupa przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na nieuprawnionym pozyskiwaniu z urzędów Dzielnic m.st. Warszawy danych chronionych dotyczących nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy o nieuregulowanym stanie prawnym, podrabianie dokumentów w postaci aktów własności ziemi, postanowień sądów ze spraw spadkowych z lat dawnych i następnie przywłaszczenie praw własności takich nieruchomości

 

Dochodziło do tego poprzez składanie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa – Wydziałów właściwych dla Ksiąg Wieczystych wniosków o założenie księgi wieczystej wraz z podrobionymi dokumentami w postaci aktów własności ziemi bądź postanowieniami sądów ze spraw spadkowych z lat dawnych, czym wprowadzano w błąd pracowników Sądu co do rzetelności składanych dokumentów i praw wnioskodawców do tych nieruchomości.

 

Następnie, po uzyskaniu wpisu do założonej księgi wieczystej dla takiej nieruchomości, dokonywano ich sprzedaży na rzecz innych osób pokrzywdzonych, wprowadzając ich w błąd co do faktycznego stanu prawnego takiej nieruchomości, czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych bądź Skarbu Państwa lub Prezydenta m.st. Warszawy oraz nowych nabywców nieruchomości.

 

W ramach ww. grupy oskarżony dopuścił się szeregu przestępstw dotyczących przywłaszczenia nieruchomości, a następnie oszustw na szkodę ich nabywców. Zarzuty aktu oskarżenia dotyczyły nieruchomości przy ul. Krawieckiej/Czecha w Warszawie; Kwitnącej w Warszawie; Husarii w Warszawie, Wierzchowskiego i Nawigatorów w Dzielnicy Wawer; Bronisława Czecha/Tulipanowej w Warszawie; Żółwiowej w Warszawie; Rzeźbiarskiej w Warszawie; Studziennej w Warszawie; Dorodnej w Warszawie. Wyłudzone na podstawie podrobionych dokumentów nieruchomości obarczone wadą prawną były następnie sprzedawane osobom trzecim, czym ww. osobowy były doprowadzane do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie stanowiącej wartość ww. nieruchomości.

 

Ponadto zarzuty aktu oskarżenia dotyczyły udzielania korzyści majątkowych Małgorzacie K. pełniącej funkcję głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany w zamian za udostępnienie danych z wewnętrznego systemu informatycznego w postaci danych z ewidencji gruntów (jak ustalono przyjęła korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 40 tys zł.); przenoszenia prawa własności nieruchomości pochodzących z czynów zabronionych w celu utrudniania stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, a także podrobienia notarialnego dokumentu w postaci poświadczenia dziedziczenia i posłużenia się nim w Urzędzie Skarbowym.

 

Przedmiotowym aktem oskarżenia, skierowanym do Sądu w czerwcu 2015 r. objęto kilkanaście przestępstw popełnionych przez Janusza S, dwa przestępstwa popełnione przez Barbarę Ż. (również skazaną przedmiotowym wyrokiem) oraz kilkanaście innych przestępstw popełnionych przez 26 innych osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Większości z 26 oskarżonych, dobrowolnie poddała się karze uzgodnionej z prokuratorem. W stosunku do nich już wcześniej zapadły wyroki skazujące.

 

Ponadto Sąd nałożył na oskarżonego obowiązki naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY