MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Już 100 powództw Prokuratury Okręgowej w Płocku o ustalenie nieważności umów, które podpisali poszkodowani przez nieuczciwe firmy telekomunikacyjne, telemedyczne i dostarczające prąd - uwzględniły sądy. Prokuratorzy wskazywali w nich na podrabianie podpisów lub wadliwe oświadczenia woli konsumentów

 

Śledztwa inspirują działania pozakarne

Postępowania cywilne prowadzone przez płocką prokuraturę zostały podjęte dzięki ustaleniom poczynionym w toku postępowań karnych przeciwko osobom podejrzanym o oszustwa przy wykorzystaniu firm telekomunikacyjnych, telemedycznych i dostarczających prąd.

 

Nieuczciwi przedsiębiorcy w latach 2014-2016 poszukiwali klientów wśród osób w podeszłym wieku, a następnie wykorzystując ich problemy ze zrozumieniem zasad obowiązującej gospodarki rynkowej, zawierali z nimi niekorzystne umowy, obwarowane rygorem wysokich kar w przypadku rezygnacji klienta z usług.

Działając w ramach 6 spółek, zawierali umowy z podwykonawcami, którzy mieli pozyskiwać nowych klientów. Podwykonawcy zatrudniali telemarketerów, ci zaś umawiali się z klientami przez telefon na podpisanie umowy, a dokumenty dostarczali kurierzy, którzy następnie od razu je zabierali.

 

Dotychczas w toku postępowania ujawniono około 10 tys. osób pokrzywdzonych na łączną kwotę ok. 2 mln złotych. Relatywnie niska – w porównaniu do sum pojawiających się w poważnych przestępstwach gospodarczych – kwota w rzeczywistości wiązała się jednak często z życiowymi dramatami ludzi i tak żyjących w niezwykle skromnych warunkach.

Do tej pory 100 powództw wywiedzionych przez prokuratora na korzyść pokrzywdzonych zostało uwzględnionych.

 

Podrobiony podpis

Przykładem skutecznego działania prokuratora może być sprawa 98-letniej pani Jadwigi, której podpis widniał na umowie sprzedaży energii elektrycznej, zawartej 20 maja 2015 roku. Wobec niewywiązania się z umowy – nieuczciwa spółka wezwała pokrzywdzoną do zapłaty kwoty ponad 2,6 tys. zł z tytułu nieuregulowanej należności.

Zawiadomienie o przestępstwie w niniejszej sprawie złożył wnuk pokrzywdzonej. Dowody zebrane przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego wykazały, że podpis pokrzywdzonej na umowie został podrobiony.

Dzięki działaniom pozakarnym podjętym przez prokuratora na rzecz 98-latki, Sąd Rejonowy w Płońsku wyrokiem z 9 grudnia 2019 roku ustalił, że umowa między pokrzywdzoną a nieuczciwą spółką nie została w ogóle zawarta.

 

Oszukany przez kuriera

Inny pokrzywdzony, 76-letni pan Lucjan zaufał kurierowi i 24 listopada 2015 roku podpisał bez wnikliwego przeczytania umowę, na mocy której miało dojść do obniżenia rachunków za usługi telekomunikacyjne. Gdy otrzymał pierwszą fakturę VAT opiewającą na zdecydowanie wyższą kwotę, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

 

Spółka telekomunikacyjna nie uznała oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W styczniu 2018 roku pan Lucjan otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 1,2 tys. zł.

 

Z uwagi na podeszły wiek i stan zdrowia pokrzywdzonego, prokurator skierował na jego rzecz powództwo o ustalenie nieważności umowy zawartej w sposób podstępny i wbrew zasadom współżycia społecznego. Sąd Rejonowy w Łomży wyrokiem z 1 marca 2019 roku uwzględnił powództwo prokuratora i ustalił nieważność umowy.

 

Pomoc prokuratury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prokuratura posiada nie tylko uprawnienia do ścigania przestępstw, ale również występowania na rzecz osób poszkodowanych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Działania takie podejmowane są szczególnie w interesie tych poszkodowanych, którzy z powodu swojej sytuacji ekonomicznej i życiowej nie są w stanie dochodzić swoich praw w sądzie przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY