MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Media zdominowała informacja o spotkaniu szefów państw UE w Rzymie, w sobotę 25 marca. Tymczasem już w piątek po południu odbyło się bardzo ważne spotkanie - nadzwyczajny szczyt przedstawicieli organizacji europejskich partnerów społecznych i instytucji europejskich

 

Ranga spotkania była bardzo wysoka, spotkanie otworzył Paolo Gentiloni, włoski premier. Następnie przewidziano wystąpienia Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Europejskiej, Josepha Muscata, reprezentującego sprawującą Prezydencję UE Maltę oraz Jean Claude Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Następnie partnerzy społeczni przedstawili wspólne stanowisko dotyczące wyzwań stojących przed instytucjami europejskimi i partnerami społecznymi. W stanowisku deklarowane jest pełne poparcie dla UE i praca na rzecz jej wzmacniania dla dobra pracowników i przedsiębiorstw.

Partnerzy społeczni zwracają uwagę, że aktualne problemy Unii - populizm, tendencje nacjonalistyczne i protekcjonistyczne, czy też kwestionowanie projektu europejskiego - wynikają ze słabej sytuacji ekonomicznej i społecznej, która rodzi niepokój obywateli krajów członkowskich co do ich przyszłości.

 

Apelują o konkretne działania na rzecz spójności ekonomicznej i społecznej. Europejscy partnerzy społeczni wyrażają przekonanie, że dobrze funkcjonujący dialog społeczny na poziomie unijnym, krajowym, sektorowym i przedsiębiorstwa jest bardzo ważny dla wypracowania konkretnych polityk, które mogą przyczynić się do poprawienia sytuacji w Europie. Podkreślają także konieczność opracowania ambitnej strategii przemysłowej.

Emma Marcegalia, Prezydent BusinessEurope, przedstawiła kwestie kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców. Podkreśliła, że zdrowa i rozwijająca się gospodarka tworząca nowe miejsca pracy jest warunkiem dla dobrobytu obywateli UE. Marcegaglia miała spore wyzwanie, żeby swym wystąpieniem „zaszczepić" wymiar ekonomiczny w toczącej się obecnie dyskusji. Wspomniała o konieczności poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Europy, tworzeniu przejrzystego środowiska dla biznesu, usuwaniu istniejących barier i pogłębianiu jednolitego rynku. Podkreśliła też potrzebę ambitnej strategii przemysłowej, która stanowiłaby mocny impuls rozwojowy dla przemysłu i usług.

 

Szczyt w Rzymie musi być widziany w szerszym kontekście. Jest to nie tylko wydarzenie towarzyszące obchodom 60-lecia Traktatów Rzymskich, ale także kolejny etap dyskusji na temat wymiaru społecznego Europy. Biorąc pod uwagę proponowaną rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych - dossier szalenie polityczne oraz opublikowany w marcu br. europejski filar praw społecznych (Social Pillar), zapewnienie równowagi między postulatami o charakterze społecznym i ekonomicznym jest bardzo ważne.

Przedstawiciele biznesu muszą teraz o tym wspominać w każdym swym wystąpieniu po to, by pomysły na uzdrowienie sytuacji w Europie były rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia i możliwe do zrealizowania.

 

 

 

MS

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY