MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M.. Mężczyźnie zarzucono popełnienie czterech przestępstw związanych z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap SA

 

Co zarzucono oskarżonemu

Oskarżonemu Maciejowi M. prokurator zarzucił:

nieumyśle przedstawienie nieprawdziwych danych o akcjonariuszach spółki Monzap S.A. wskutek podania jako jedynego akcjonariusza spółki Falcon Investment Group Ltd (art. 587 par. 2 kodeksu spółek handlowych);podanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych spółki Monzap S.A. za lata 2006-2011 (art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości);zaniechanie poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2006-2011 (art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości);zaniechanie sporządzenia sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2012-2015 i ich niezłożenie w sądzie rejestrowym (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 2 lat pozbawienia wolności.

 

Jak reaktywowano spółkę

Jak ustalono w toku śledztwa przedwojenna Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego została reaktywowana w 2005 roku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jednemu z warszawskich adwokatów przez spółkę zarejestrowaną w państwie St. Kitts & Nevis, która podawała się za jej jedynego właściciela. Celem reaktywacji spółki było przejęcie należących do niej przed wojną nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie ulic Sobieskiego i Idzikowskiego.

W rzeczywistości szwedzki właściciel przedwojennej spółki utracił jej akcje i prawa do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy umowy pomiędzy rządami Polski i Szwecji z 1949 roku wypłacono mu za to odszkodowanie.

 

Nieruchomości nie zostały zwrócone

Po reaktywacji spółka zmieniła nazwę na Monzap S.A. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Kilka lat później kontrolę nad spółką Monzap S.A. przejął oskarżony Maciej M., który nienależycie wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych związanych z działalnością spółki. Usłyszał za to zarzuty popełnienia czterech przestępstw.

Spółka Monzap S.A., na wniosek prokuratury, została wykreślona z KRS i nie otrzymała żadnych nieruchomości.

Wątek reaktywacji spółki Monzap S.A. i usiłowania wyłudzenia nieruchomości położonych w Warszawie nadal jest badany przez prokuraturę.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY