MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Witoldowi K.

 

Został on oskarżony o popełnienie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku na terenie Suwałk i Warszawy trzech przestępstw:

- uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa w kwocie ponad 12 milionów złotych (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego i inne);

- poświadczenie nieprawdy w deklaracjach podatkowych VAT – 7 i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, wprowadzenie w błąd urzędników Urzędów Skarbowych w Suwałkach i Warszawa Wola w Warszawie i zaniżenie w ten sposób należnego do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego i inne);

- prania brudnych pieniędzy, które polegało na przyjmowaniu i przekazywaniu na różne rachunki bankowe środków pieniężnych w kwocie ponad 880 tysięcy złotych pochodzących z oszustw podatkowych (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego i inne).

 

Za popełnione przestępstwa oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw.

 

Pozorny obrót towarami

W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przez funkcjonariuszy Wydziału w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalono, że oskarżony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmować się miał kupnem i sprzedażą stali oraz kolektorów danych. Do fikcyjnych transakcji dochodziło z krajowymi i zagranicznymi podmiotami. Występowały one jako tzw. bufory i znikający podatnicy. Firmy te uczestniczyły w łańcuchu pozorującym prowadzenie działalności gospodarczej, a mającej na celu generowanie podatku naliczonego i dokonywanie przelewów środków pieniężnych pomiędzy różnymi podmiotami.

 

Zastosowano środki zapobiegawcze

Witold K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP 24 listopada 2016 roku.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych wobec zatrzymanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozór Policji i poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych.

W toku śledztwa na mieniu Witolda K. zabezpieczono ponad 30 tysięcy złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY