MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na skutek zmiany w nowelizacji kodeksu karnego wiele osób skazanych lub oskarżonych o niepłacenie alimentów może wyjść z więzienia lub uniknąć odpowiedzialności karnej

 

Nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca. Sprawa jest już głośna w sieci - zwrócił na nią uwagę warszawski sędzia prowadzący anonimowo blog Sub iudice.

Chodzi o artykuł 209 paragraf 1 kodeksu karnego. W wersji obowiązującej do czerwca umożliwiał on ściganie każdego, kto "uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby".

 

W wersji zmienionej przez obecny Sejm brzmi trochę inaczej. Ścigany jest każdy, kto "uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową".

 

 

 

 

Źródło i więcej:

http://wyborcza.pl/7,75398,21911365,alimentacyjna-wpadka-sejmu-tak-zmienili-przepis-ze-mozna-uniknac.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY