MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i KAS zatrzymali kolejne 6 osób, którym ogłoszono zarzuty dotyczące wystawiania fikcyjnych faktur VAT

 

Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało 40 osób, a 8 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wśród podejrzanych są głowni organizatorzy procederu wystawiania fikcyjnych faktur jak również przedsiębiorcy, którzy wykorzystali te faktury do zaniżenia należności podatkowych. Niemal wszyscy podejrzani, którym ogłoszono zarzuty przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia w przedmiocie zbywania lub nabywania fikcyjnych faktur.

 

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT kwalifikowane z art. 271a § 2 k.k. Ponadto część z zatrzymanych usłyszała zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 15.

 

W procederze uczestniczyło ponad 130 podmiotów

Śledztwo nadzorowane przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa i przestępstwa skarbowych związane z poświadczaniem nieprawdy w fakturach VAT, dokumentach podatkowych w celu uchylenia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Grupa działała w okresie od lutego 2017 roku do lutego 2019 roku. W wyniku jej działalności Skarb Państwa poniósł straty w wysokości nie mniejszej niż 16 milionów złotych.

 

Ustalono ponad 100 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pod różnymi formami prawnymi, które nabywały od członków grupy faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Łączna wartość należności wskazana w nierzetelnych fakturach VAT wynosi ponad 70 milionów złotych. Śledztwo jest dynamiczne, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania.

 

Nawet 25 lat pozbawienia wolności za fałszywe faktury

Od 1 marca 2017 roku używanie podrobionych lub poświadczających nieprawdę faktur VAT wystawionych na kwotę ponad 5 milionów złotych zagrożone jest karą od 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli wartość faktur przekracza 10 milionów złotych sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 5 lat albo kara 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).

 

Apel prokuratury

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu ponownie zwraca się z apelem do podatników zamieszanych w przestępczy proceder o korygowanie deklaracji podatkowych co do fikcyjnych faktur VAT oraz zgłaszanie się do Prokuratury w celu złożenia wyjaśnień, co umożliwi sprawcom złagodzenie odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.

 

Prokuratura przypomina, że sprawca może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary gdy zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nich się dowiedział. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy, który oprócz spełnienia tych warunków zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY