MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Dziś Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego, podjął decyzję o zwolnieniu ze służby asesora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu

 

Kobieta wczoraj (20 lutego 2017 roku) w Inowrocławiu spowodowała kolizję drogową znajdując się pod wpływem alkoholu (badanie wykazało stężenie 1,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

 

Prokurator Krajowy podjął swoją dzisiejszą decyzję na podstawie art. 172 par. 1 i art. 174 par. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. Wczorajsze zdarzenie pokazało, że asesor z Inowrocławia nie cechuje się nieskazitelnym charakterem. Zgodnie z art. 75 par. 1 pkt 2 Prawa o prokuraturze cecha ta jest niezbędna do wykonywania zawodu prokuratora i asesora prokuratorskiego.

 

W sprawie czynu popełnionego wczoraj (20 lutego 2017 roku) w Inowrocławiu przez asesora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu toczy się postępowanie karne. Z uwagi na konieczność zachowania bezstronności postępowanie to prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Śledztwo dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a par. 1 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo to Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas nie krótszy niż 3 lata, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: PK

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY