MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 8 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45), przedłożoną przez ministra sprawiedliwości

 

Tworzenie w sądach powszechnych wyspecjalizowanych wydziałów egzekucyjnych nie będzie obligatoryjne, ale fakultatywne.
W wyniku wejścia w życie ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych przewidywane wcześniej obciążenie wydziałów egzekucyjnych znacząco spadło, a stan nadzoru nad egzekucją poprawił się.


W tej sytuacji należy dostosować strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego dotyczącą spraw egzekucyjnych do warunków lokalnych.
Po zmianach, minister sprawiedliwości nie będzie miał obowiązku, a jedynie upoważnienie do tworzenia wydziałów egzekucyjnych.


W ten sposób, istnienie wydziałów egzekucyjnych sądów rejonowych zostanie dostosowane do lokalnych potrzeb, z uwzględnieniem wniosków prezesów poszczególnych sądów, którzy dysponują najpełniejszą wiedzą dotyczącą m.in. ilości spraw czy możliwości kadrowych.

 

 

 

Kancelaria Premiera

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY