MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Business Centre Club przekazał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach konsultacji społecznych, opinię wraz z uzasadnieniem, zawierającą uwagi i propozycje dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku

 

Stanowisko ZP BCC wobec płacy minimalnej, jednolitej w całym kraju, pozostaje niezmienione – uważamy, że jest to instrument przynoszący negatywne skutki dla polskiej gospodarki, w szczególności zwiększający rozmiary szarej strefy oraz/lub poziom bezrobocia w regionach najmniej rozwiniętych gospodarczo, „wypychający“ poza oficjalne zatrudnienie osoby bez kwalifikacji, które nie są w stanie zarobić na utrzymanie swojego stanowiska pracy w wielu małych firmach, działających na lokalnych rynkach. Jeżeli ewentualnie dyskutować o płacy minimalnej – to różnej w poszczególnych regionach.

 

ZP BCC, biorąc pod uwagę zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, skłonne jest uznać zwiększenie tego wynagrodzenia w 2017 roku do minimalnej kwoty wynikającej z algorytmu zawartego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli do wysokości 1864 zł.

 

ZP BCC krytycznie ocenia zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów projekt podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 2000 zł, tj. aż o 8,1 proc., czyli znacznie powyżej ustawowego algorytmu corocznych podwyżek oraz w sytuacji, kiedy ceny konsumpcyjne nie tylko nie rosną ale systematycznie, od wielu miesięcy spadają.

 

Wg szacunków przeprowadzonych na zlecenie Rady Dialogu Społecznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dokumencie – „Skutki finansowe podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 zł – wkład do materiału informacyjnego dla Rady Dialogu Społecznego", wzrost wpływów sektora finansów publicznych wynikający z wyższych wpływów na ubezpieczenie społeczne oraz wyższych wpływów z tytułu podatków dochodowych wyniesie ok. 1,4 mld zł.

 

 

Informacja prasowa: BCC

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY